Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Watchdog - samorządu gospodarczego
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[19.07]

W dniu 25 czerwca 2019 r. w Szczecinie dbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów świadczących usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, coaching itp.) zorganizowane w ramach cyklu "Porozmawiajmy o biznesie rozwojowym”. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 27 przedstawicieli podmiotów świadczących usługi rozwojowe: właścicieli, managerów i specjalistów z firm szkoleniowych i doradczych.

Najważniejsze zastrzeżenia, uwagi i propozycje, które uczestnicy zgłosili podczas konsultacji:

  • Zasadniczo uczestnicy chwalili system PSF w regionie oraz sposób realizacji projektów przez zachodniopomorskich operatorów (oraz współpracę z nimi), z drobnym zastrzeżeniem – jeden z operatorów wprowadził zupełnie nieżyciowy limit dofinansowania na 1 PESEL w wysokości 1000 zł. Zwrócono także uwagę na brak możliwości formalnego odwołania się od decyzji operatora.
  • Wiele emocji wzbudziła poruszona przez operatorów dyskusja o zawyżaniu cen w ramach BUR i sposobu zaradzenia problemowi np. w formie „taryfikatora” usług rozwojowych, którego opracowanie niebawem zleci PARP, z uwagi na niezdefiniowanie umocowania, mechanizm działania, zasady itp. Uczestnicy mają świadomość patologii w systemie popytowym, w postaci drastycznego zawyżania cen oraz działań przestępczych – jednak ich zdaniem (co potwierdzają operatorzy) to margines. W tym przypadku chęć ograniczenia patologicznych przypadków o marginalnej skali powoduje wdrożenie mechanizmu wpływającego na wszystkich. Jest obawa, że taryfikator będzie ograniczał możliwość świadczenia usług (do których przedsiębiorca będzie musiał dopłacać ze swojego budżetu więcej niż przyjęty poziom dofinansowania), wymagających drogich materiałów, transferu know-how lub wysokospecjalistycznej kadry trenerskiej lub doradczej, promując tym samym usługi przeciętne i tanie. W opinii uczestników to wypacza ideę podejścia popytowego.
  • Poruszono temat koncentracji wsparcia w ramach PSF na osobach po 50 roku życia, braku zrozumienia potrzeb edukacyjnych i roli osób dojrzałych w ze strony pracodawców oraz braku chęci do podnoszenia kompetencji przez osoby 50+ i zarekomendowano regionalne wsparcie (samorząd, RPO) lub na poziomie krajowym w promocji edukacji dla osób dojrzałych, pod kątem aktywności zawodowej.
  • Akademia menadżera MŚP – w związku z uruchamianymi projektami operatorów wybranymi w konkursie PARP unaoczniła się KOMPLETNA nieznajomość tematu przez uczestników – na ponad 20 osób (przedstawicieli branży – usługodawców), tylko 2 osoby (właściciele/menadżerowie firm szkoleniowych i doradczych) słyszały o projekcie, jedna jest w procesie aplikowania (jako przedsiębiorca korzystający, a nie usługodawca). Przedstawiciel (pod nieobecność regionalnego operatora środków wybranego przez PARP) był zmuszony omówić główne założenia konkursu i projektów. Niezbędna jest intensywna kampania informacyjna wśród przedsiębiorców i usługodawców w regionie.

Spotkania konsultacyjne są finansowane ze środków Pomocy Technicznej POWER w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i są przeznaczone na wsparcie dla członków Komitetu Monitorującego POWER w roku 2019.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.