Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1

[14.05] br. przed Krajowa izba Odwoławczą stanął nasz członek wspierany przez PIFS, jako wnoszący odwołanie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Katolicki Uniwersytet Lubelski, wspierany przez Fundację VCC, również z Lublina. 18 maja zapadł wyrok (sygn. akt: KIO 821/18) uznający w całości złożone odwołanie.

Piszemy o tej sprawie szerzej z uwagi na jej precedensowy charakter. Wydaje się, że wyrok ten może mieć istotne znaczenie w innych postępowaniach o zamówienie publiczne, gdzie nierzadko mamy do czynienia z ewidentnym i nieuzasadnionym prefearowaniem niektórych wykonawców i naruszeniem zasad konkurencji. Nie zawsze nasze firmy stać, ze względu na ryzyko niemałych kosztów, na wniesie odwołania, w wyniku czego nie brakuje wątpliwych rozstrzygnięć przetargowych, z pokrzywdzeniem potencjalnych wykonawców. Tym razem było inaczej i ten przypadek może się okazać wsparciem dla innych, którzy widzą naruszenia w postępowaniu zamawiających. To przesądziło również o tym, że PIFS zaangażowała w tę sprawę, występując w interesie publicznym, a jej stanowisko okazało się istotne dla ostatecznego rozstrzygnięcia.

Co było przedmiotem sporu? Otóż zamawiający wyszedł z założenia, że w ramach bardzo dużego zamówienia (wartość projektu ok. 12 mln zł) realizowanego w ramach projektu Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL, na podstawie umowy o dofinasowanie zawartej z NCBiR (środki POWER, III oś), drogą do zapewnienia oczekiwanych rezultatów będzie odwołanie się wprost do tzw. „standardu VCC” jako wymogu, z dopuszczeniem standardu „równoważnego”, cokolwiek to w praktyce oznacza i bez troski o to, czy taka „równoważność” w praktyce może być obiektywnie stwierdzona. Zakres merytoryczny oczekiwanych szkoleń został wyrażony poprzez odesłanie w SIWZ wprost na stronę www Fundacji VCC. Jednocześnie w ogłoszeniu Zamawiający użył w stosunku do tzw. „standardu VCC” opisów i pojęć, które nie znajdują uzasadnienia w praktyce. Odnosząc wymogi w zamówieniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonał wyraźnej nadinterpretacji roli Fundacji VCC w stosunku do ZSK, wprowadzając w błąd co do faktycznego funkcjonowania tego systemu i roli w nim takich podmiotów jak VCC (patrz – załączone pismo PIFS). To właściwie główne przesłanki odwołania i zaangażowania się PIFS w tę sprawę, z uwagi na uniwersalne i powszechne znaczenie tych kwestii. Dla bliżej zainteresowanych i cierpliwych, załączamy pełny odpis wyroku który uprawomocnił się 9 czerwca 2018 roku, wraz z uzasadnieniem.

Opinia PIFS w sprawie Wyrok wraz z uzasadnieniem

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.