Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Watchdog - samorządu gospodarczego Logo Projektu przepis na menadżera logo Facebook logo Serwisu You Tube

PREZES PIFS W PREZYDIUM KIG

Piotr Piasecki Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych został wybrany do Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2021 – 2025

Szczegóły

SZKOLENIA STACJONARNE

Organizacja szkoleń stacjonarnych w pandemii - informacje PIFS

Aktualne informacje

SUS 2.0

Dołącz do grona firm, które potwierdziły swój profesjonalizm wdrażając branżowy standard jakości i przechodząc niezależny audyt

Poznaj szczegóły SUS

O Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Jesteśmy największą organizacją branżową zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, naszymi członkami jest blisko 400 firm i organizacji. Są wśród nas mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form.


Co robimy dla branży?

Rzecznictwo interesów branży

Działamy na rzecz przejrzystych i konkurencyjnych warunków funkcjonowania podmiotów branży – opiniujemy akty prawne, projekty, strategie, interweniujemy w przypadkach rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności.


Opinie i stanowiska >

Reprezentacja sektora

Jesteśmy inicjatorem i koordynatorem „Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”, reprezentacji naszego sektora, zrzeszającej organizacje branżowe. Sojusz ma swoje umocowanie w systemie edukacji w Polsce – przedstawiciel Sojuszu jest członkiem Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członkowie spotykają się regularnie, ciało jest platformą wymiany poglądów i opinii dotyczących systemu edukacji.


Sojusz >

Wyznaczanie i wspieranie standardów jakości

Wyznaczamy ogólnodostępne standardy jakości zarządzania i świadczenia usług rozwojowych, dzielimy się dobrymi praktykami i pomagamy w ich wdrożeniu


Jakość >

Networking

Dajemy możliwość wymiany doświadczeń, know-how, kontaktów, nasze otwarte imprezy (np. Kongres Edukacji Pozaformalnej, spotkania regionalne) stwarzają świetne warunki do nawiązywania i utrwalania relacji


KEP >

Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie

LLL to narzędzie rozwoju osobistego i organizacji, wspieramy ideę, przez co powiększamy wolumen usług rozwojowych realizowanych przez firmy i osoby prywatne. Robimy to przez organizację wydarzeń wspierających kształcenie się przez całe życie (np. Dni uczenia się dorosłych), wydarzenia z udziałem firm z branży oraz ich klientów, aktywny udział w imprezach dla przedsiębiorców oraz zaangażowanie w kształtowanie warunków realizacji usług rozwojowych finansowanych z EFS i środków krajowych.


Dni uczenia się dorosłych>

Co robimy dla naszych Członków?

Szybki dostęp do najświeższej, wysokojakościowej informacji branżowej

Nasi Członkowie mają dostęp do informacji o zmianach prawa, planach „systemowych”, regulacjach i ciekawych konkursach EFS oraz o systemie kwalifikacji itp. w formie spotkań, warsztatów, seminariów, kongresów, webinarów i newslettera


Warsztaty i seminaria tematyczne

Organizujemy dla Członków spotkania, najbliższe warsztaty informacyjne są dostępne w aktualnościach w sekcji „wydarzenia”


Wydarzenia >

Webinaria

Organizujemy webinaria dotyczące ważnych dla branży i atrakcyjnych merytorycznie tematówKalendarium >

Newsletter gospodarczy Lewiatana

Od 04.2018 przekazujemy Członkom newsletter biznesowy Lewiatana, najbardziej aktywnej organizacji Pracodawców w Polsce o świetnym serwisie informacyjnym, prawnym i biznesowym


Interwencje

W imieniu Członków interweniujemy w sprawach „systemowych”, rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności


Opinie i stanowiska >

Korzystne warunki finansowe certyfikacji SUS 2.0

Członkowie PIFS zamawiając audyt certyfikacyjny SUS 2.0 mają prawo do skorzystania z rabatu w wysokości 1000 zł netto


strona SUS >

Preferencyjne warunki finansowe udziału w płatnych wydarzeniach

W przypadku organizacji płatnych wydarzeń lub działań promocyjnych (np. stoiska wystawiennicze na kongresach i konferencjach, reklama, mailingi) członkowie PIFS zawsze mogą liczyć na korzystne warunki finansowe


Promocja Członków

Promujemy naszych Członków przy okazji organizowanych przez Izbę wydarzeń (np. bezpłatne sesje równoległe podczas Kongresu), już wkrótce poinformujemy Państwa o dodatkowych możliwościach promocji wśród klientów – członków Lewiatana.


Pokaż więcej

Dołącz do nas

Aktualności

Filtruj:

Ludzie PIFS


 • Piotr Piasecki

  Prezes Zarządu

  Joanna Dębek

  Członek Zarządu


  Piotr Grzechowiak

  Członek Zarządu

  Anna Jasik

  Członek Zarządu


  Marzena Sawicka

  Członek Zarządu

  Marek Szopa

  Członek Zarządu

 • Bożena Ziemniewicz

  Przewodnicząca Rady PIFS

  Sławomir Łais

  Wiceprzewodniczący Rady PIFS


  Natalia Marciniak-Madejska

  Wiceprzewodnicząca Rady

  Tomasz Zagajewski

  Wiceprzewodniczący Rady PIFS

 • Andrzej Lech

  Doradca Zarządu PIFS

  Renata Kowalska

  Dyrektor Biura


  Julia Pazdor

  Specjalista ds. relacji z firmami członkowskimi


Pełny skład organów PIFS Aktualnie obowiązujący statut PIFS Lista członków PIFS

Jakość

Wspieranie wysokiej jakości usług rozwojowych i zarządzania firmami szkoleniowymi i doradczymi leży nam na sercu od początku istnienia PIFS, dlatego w 2007 roku została opracowana pierwszą wersję Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS, który określał preferowane zachowania i postawy z punktu widzenia dobrego imienia branży, obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska i ochrony interesów branży. W 2012 roku udostępniliśmy nasz branżowy standard jakości, jakim był Standard Usług Szkoleniowych, przyjęty przez ponad 200 firm.


Jego rozwinięciem i następcą jest SUS 2.0, czyli akredytowany standard jakości zarządzania i realizacji usług rozwojowych: Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS, audytowany przez firmę Dekra – akredytowanego audytora o międzynarodowej renomie. SUS jest standardem uprawniającym do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP i realizacji usług z dofinansowaniem EFS (szkoleniowych i doradczych, w tym coaching i mentoring). Jest standardem ogólnodostępnym i bezpłatnym, każda chętna organizacja może go wdrożyć i stosować zawarte w nim zasady i zalecenia – płatny jest jedynie zewnętrzny audyt w firmie Dekra.

Dowiedz się więcej o SUS

W 2017 roku opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, który jest wspólnym mianownikiem jakościowym wszystkich członków PIFS, jego akceptacja i stosowanie jest warunkiem i zobowiązaniem dla wszystkich firm wstępujących i zrzeszonych w PIFS.

Poznaj aktualny Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

Kongres Edukacji Pozaformalnej

Kongres KEP 2019 to kontynuator dorobku Kongresu Edukacji Pozaformalnej. W dniach 18 i 19 września 2019 r. gościliśmy w progach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To była już czwarta edycja inicjatywy środowisk zajmujących się wspieraniem uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, przestrzeń do dyskusji o osiągnięciach i wyzwaniach jakie przed stoją przed branżą rozwojową. Kongres był świetną okazją na spotkanie najwybitniejszych specjalistów sektora, którzy przyjechali z całej Polski, ale nie tylko, aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami i pomysłami.

W ciągu tych dwóch dni Kongres odwiedziło ponad 650 osób, co było dla nas potwierdzeniem, że nasza inicjatywna wciąż budzi zainteresowanie i warto ją kontynuować. Tym razem przygotowaliśmy mnóstwo interesujących propozycji dla uczestników, jednak dzieląc je na dwa dni. Pierwszy dzień poświeciliśmy innowacji w branży rozwojowej, natomiast drugi rozwojowi kompetencji menadżerskich. Każdego dnia uczestnicy mogli liczyć na ciekawe debaty eksperckie, sesje plenarne prowadzone przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Ponadto pierwszego dnia Kongresu przygotowaliśmy również sesje tematyczną, podczas której ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami PARP, poświęcone projektowi BUR 2.0.

Kongres KEP 2019 był także okazją do rozstrzygnięcia pierwszej edycji Konkursu Innowacja Edukacyjna Roku, który jest inicjatywą naszej Izby. Spośród 17 zgłoszonych do konkursu rozwiązań i projektów innowacyjnych, Kapituła konkursu wybrała 6, które zostały zaprezentowane uczestnikom Kongresu KEP 2019. Po prezentacjach przyszedł czas na rozstrzygnięcie i przyznanie tytułów. Pierwsze trzy miejsca wybrała Kapituła konkursu, natomiast uczestnicy Kongresu zdecydowali o przyznaniu tytułu "Nagroda publiczności". Wszystko o rozstrzygnięciu i laureatach Konkursu znajduje się na stronie internetowej Innowacja Edukacyjna Roku

Relacja z Kongresu KEP 2019 dostępna na naszym fan page oraz na stronie internetowej Kongresu

Publikacje PIFS

 • Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych w praktyce poza systemem kwalifikacjiCzy wiesz, „rama” może być użyteczna nie tylko przy opracowywaniu kwalifikacji, ale także być narzędziem wspierającym ocenę posiadanych zasobów kadrowych czy przeprowadzania rekrutacji? Może mieć też wiele innych zastosowań w firmie świadczącej usługi rozwojowe – zapoznaj się z opracowaniem PIFS autorstwa Andrzeja Lecha, głównego eksperta i Dyrektora ds. Statutowych PIFS. Pobierz
 • Biała Księga Usług RozwojowychPoznaj sektor usług rozwojowych jaki jest, z jakimi barierami się boryka, jakie są czynniki wzrostu, w którą stronę zmierza - to kompleksowe i wyczerpujące opracowanie stworzone przez zespół uznanych ekspertów branżowych. Pobierz
 • Poradnik: Firmy sektora usług rozwojowych w ZSKOpracowanie może być pomocne dla firm oferujących usługi rozwojowe, zastanawiających się, jaki wpływ na ich działalność może mieć ZSK i w jaki sposób znaleźć w nim swoją rolę i miejsce. Pobierz
 • Rama Sektorowa Usług RozwojowychRaport to dorobek wielomiesięcznej pracy zespołu ekspertów sektora usług rozwojowych i szerokiej konsultacji wstępnych projektów w środowisku branżowym. Zidentyfikowaliśmy podstawowe obszary działalności w sektorze usług rozwojowych. Pobierz

Dołącz do nas

Kto może być członkiem?

Członkiem PIFS może być przedsiębiorca, którego przedmiotem działania jest świadczenie usług rozwojowych. Są wśród nas mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form – bardzo się cieszymy tą różnorodnością, to nam daje możliwość konfrontacji różnych perspektyw i zmusza do poszerzenia horyzontów. Czekamy również na Ciebie.

Procedura jest bardzo prosta:

 • Już dzisiaj wypełnij formularz na dole strony
 • Przygotujemy dla Ciebie gotową do podpisania deklarację przystąpienia do PIFS
 • Sprawdź, czy jest poprawna – w szczególności czy poprawnie jest wskazany sposób usankcjonowania zakresu Twojej działalności dotyczącej szkoleń czy doradztwa (PKD wskazany w KRS/CEIDG, statut lub uchwała władz). W szczególnych przypadkach, jeśli zakres Twojej działalności gospodarczej nie jest informacją ogólnodostępną (KRS/CEIDG/statut na stronie www) lub niedawno uległ zmianie, możliwe, że poprosimy Cię o przesłanie nam stosownego dokumentu
 • Podpisz (zgodnie z zasadami reprezentacji Twojej instytucji) i wyślij do nas skan deklaracji na adres biuro@pifs.org.pl
 • Poczekaj kilka dni na decyzję Zarządu PIFS, Biuro Izby poinformuje Cię o zakończeniu procedury i prześle certyfikat potwierdzający dołączenie do Izby …i gotowe.

Co dalej?

 • Poinformuj swoich klientów i partnerów, że dołączyłeś do prestiżowego grona firm świadczących usługi rozwojowe, które stosują wysokie standardy jakościowe określone w Kodeksie Dobrych Praktyk PIFS, myślą o rozwoju własnej organizacji i promują uczenie się przez całe życie, prowadzą do rozwoju jednostek, grup lub organizacji
 • Załóż konto na strefie strony www dostępnej tylko dla członków i korzystaj z jej zasobów - bazy wiedzy, repozytorium webinarów, ogłoszeń itd.
 • Śledź korespondencję z Izby - będziemy Ci przesyłać newsletter biznesowy Lewiatana z naszym banżowym videokomentarzem oraz inne ważne informacje, m.in. zaproszenia na wydarzenia organizowane przez PIFS lub rekomendowane przez nas imprezy Lewiatana - networkingi z członkami biznesowymi Lewiatana, szkolenia i warsztaty
 • Przejrzyj listę tematów webinarów dla członków, bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tam interesujące Cię tematy
 • Jeśli jeszcze nie posiadasz branżowego certyfikatu jakości potwierdzającego wdrożony system zarządzania jakością SUS 2.0, na stronie sus.pifs.org.pl pobierz treść standardu, przeanalizuj go, przeprowadź samoocenę, pobierz i wypełnij zgłoszenie na audyt Dekry – nie zapomnij wskazać, że jesteś członkiem PIFS, a otrzymasz 1000 zł rabatu
 • Śledź kalendarz wydarzeń, uczestnicz w spotkaniach regionalnych, poznawaj właścicieli i managerów innych firm z branży, wymieniaj się z nimi doświadczeniami i know-how

Składka za pełny rok to jedynie 1500 zł brutto, do tego płatne w 2 ratach + jednorazowe „wpisowe” 150 zł

Chcę wstąpić do PIFS

Kontakt

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dane adresowe: ul. Londyńska 19 lok.1
03-921 Warszawa

Dane kontaktowe: biuro@pifs.org.pl tel. +22 616 27 63
tel. kom. 605 390 599

logo Facebook

Sprawdź dojazd Przejdź do Mapki Google


Logo PIFS Logo SUS 2.0

Polityka prywatności

1. Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zainteresowaniem serwisami prowadzonymi przez PIFS (serwisy w domenie pifs.org.pl, takie jak: serwis główny: www.pifs.org.pl, serwisy projektowe np: www.synergia.pifs.org.pl; www.sus.pifs.org.pl, www.watchdog.pifs.org.pl, www.rada.pifs.org.pl serwis w domenie: edurosli.pl , kep.com,pl , innowacja.edu.pl ). Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby:

1) informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika, np. w formularzach kontaktowych lub podczas rejestracji w systemie (np. w przypadku zadawania pytania do biura PIFS, przekazywania informacji do biura w PIFS, zapisywania na wydarzenia organizowane przez PIFS, pobierania niektórych publikacji, zapisywania do newsletterów);

2) informacje pozyskiwane w trakcie korzystania z serwisów przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują następujące dane Użytkownika:

 • czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
 • adres IP urządzenia Użytkownika, 
 • żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik), 
 • adres „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik, 
 • informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika,
 • informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika.

 

3. W jaki sposób można skontaktować się z nami w spawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres  Administratora Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7) RODO, tj. jest Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie ul. Londyńska 19 lok. 1 (03-921  Warszawa), zwana dalej PIFS lub skontaktować się z nami pod adresem mailowym: rodo@pifs.org.pl.

4. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Izbie (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Izby (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni usług Izby,
 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Izby, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Izby obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Kto spoza Izby ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Partnerzy Administratora prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

 • działalności finansowej,
 • działalności ubezpieczeniowej,
 • działalności usługowej,
 • działalności sprzedażowej.

 

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

8. Informacja o profilowaniu Państwa danych

Za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

9. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą Izbę, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);

- w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Izby lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Po otrzymaniu sprzeciwu nasza Izba nie będzie już przetwarzać otrzymanych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez naszą Izbę danych osobowych.

10. Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”).

11. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

Serwisy PIFS: www.pifs.org.pl , www.synergia.pifs.org.pl; www.sus.pifs.org.pl, www.watchdog.pifs.org.pl, www.rada.pifs.org.pl , www.edurosli.pl  , www.kep.com,pl , www.innowacja.edu.pl wykorzystują pliki  cookies. Zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem. Zbierane dane mogące wpłynąć na identyfikację użytkownika, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej. Zbierane są przez nas dane o:

 • publicznym adresie IP użytkownika,
 • czasie wysłania odpowiedzi,
 • hoście użytkownika,
 • danych stron referencyjnych,
 • informacjach o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika

W celu świadczenia przez administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów. W serwisie używane są narzędzia google analitycs dostarczane przez google inc. z siedzibą w usa (dalej: google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies.

Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). Dane są gromadzone za pomocą rozwiązań zewnętrznych dostawców. Obecnie używamy Google Analytics, systemu newsletterowego FRESHMAIL oraz narzędzi dostarczanych przez Facebook i EVENEA.PL. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics, szczegółami polityki prywatności freshmail, polityki prywatności evenea.pl oraz zasadami dotyczącymi danych Facebook.

Powyższe dane nie służą do identyfikacji konkretnych przeglądających, a jedynie jako dane statystyczne. Dane statystyczne nie są udostępniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za administrowanie serwisem.

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Operator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone,
a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Serwisy PIFS stosują dwa rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” (session cookies, session storage) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia strony internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki).

2) „stałe” (persistent cookies, local storage) - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Każdy Użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies w niej stosowanych.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Internauci mogą samodzielnie w każdym momencie zmienić te ustawienia, w tym zablokować pliki cookies. Pamiętać trzeba jednak, że zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą spowodować, iż niektóre funkcje serwisów PIFS mogą nie działać poprawnie.

Serwisy PIFS używają plików cookies w celu:

 • utrzymania w nich id sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki Użytkownika),
 • obsługi skryptów statystyk,
 • tworzenia i wyświetlania spersonalizowanych reklam z informacjami o działaniach PIFS, 
 • ułatwienia Użytkownikom korzystania z serwisów PIFS.

W powyższych celach stosowane są przez PIFS powszechne na rynku internetowe technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu w serwisach PIFS oraz optymalizujące wyświetlanie treści marketingowych i promocyjnych. Serwisy PIFS mogą gromadzić anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak: 

 • liczba wejść unikalnych/odsłon,
 • kraj, 
 • przeglądarka,
 • czas wizyty.

Serwisy PIFS zawierają informacje o Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych i jej ofercie. Dają też możliwość zgłoszenia uczestnictwa w projektach edukacyjnych PIFS, w  szkoleniach oferowanych przez PIFS oraz udziale w wydarzeniach o charakterze konferencyjnym, webinariach, jeśli Użytkownik wybierze ofertę w trybie e-learningu. Użytkownik może przeglądać strony nie ujawniając kim jest. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymagane w przypadku:

 • korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu, webinarze, seminarium lub konferencji/kongresu,
 • korzystania ze strefy dostępnej dla członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych po zalogowaniu,
 • chęci otrzymywania informacji o ofercie PIFS np. za pośrednictwem newslettera.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa  dane osobowe przesyłane poprzez ww. witryny Polskiej Izby Firm Szkoleniowych są chronione za pomocą szyfrowanego połączenia, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Prywatności PIFS nie dotyczy stron partnerów Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, do których linki znajdują się na stronie internetowej ww. witryn.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności PIFS. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@pifs.org.pl.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Izba będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu  https://www.pifs.org.pl

Formularz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.