Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo Projektu przepis na menadżera logo Innowacja Edukacyjna Roku logo Facebook logo Linkedin logo Serwisu You Tube
Status: Aktualne
Ilość dni: 1

[20.09] Na Radzie Rynku pracy MRPiPS zaprezentowało propozycje dotyczące KFS na rok 2019. W przeddzień przekazaliśmy członkom RRP ze strony Lewiatana nasze zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec tych propozycji. Mimo zbieżności naszych ocen z prezentowanymi przez Kolegów propozycje zostały zaakceptowane i w najbliższych dniach można się spodziewać decyzji Ministerstwa i oficjalnego opublikowania materiałów, z którymi można się już zapoznać poniżej.

W naszej ocenie zarówno priorytety z „puli ministra” jak i priorytety „dla Rady Rynku Pracy” nie mają nic wspólnego z celami związanymi z potrzebami przedsiębiorców, którym KFS miał służyć, a stały się instrumentami polityki MRPiPS do rozwiązywania „jedynie słusznych”, doraźnych potrzeb, na które brakuje pieniędzy z innych źródeł i dla których Fundusz Pracy stał się narzędziem do latania rożnych potrzeb. Można jedynie wyrazić głęboki zawód kierunkiem w jakim zmierza KFS – drastyczne ograniczenie w kolejnym roku kwot i jego dalsza marginalizacja powoduje, że kwestia priorytetów, sposobu ich formułowania i kierunków wydatkowania staje się drugorzędna. Nie należy stwarzać pozorów, że jest to sprawa ważna i o znacznym znaczeniu.

Prezentujemy ten pogląd ze smutkiem, bo zdajemy sobie sprawę, jak wielu przedsiębiorców wiązało z KFS spore nadzieje - i jakie znaczenie ten kierunek aktywności miał dla wielu firm oferujących usługi rozwojowe. Ale lepiej wiedzieć na czym się stoi. Zwłaszcza, że można się jeszcze spodziewać ze strony MRPiPS dalszy restrykcji o ograniczeń w formie rozporządzenia albo wytycznych, które pójdą w kierunku jaki można było odnaleźć w projekcie ustawy o rynku pracy (informacja o projekcie i nasza opinia jest dostępna na stronie PIFS a aktualnościach, sekcja „Stanowiska i opinie”). Sam projekt zniknął ze stron RCL i został na razie wycofany. Wygląda na to, że bardzo dużo krytycznych uwag i zastrzeżeń odniosło skutek, ale to nie oznacza, że będzie lepiej. Na przykład w KFS będzie „po staremu”, a może nawet znacznie gorzej.

Priorytety wydatkowania KFS w 2019 r.

Priorytety tzw. „puli ministra” tj. (80%)

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (20%)

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
KFS 2019 Plan wydatkowania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.