Logo DUD Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 KEP - Kongres edukacji pozaformalnej Watchdog - samorządu gospodarczego
Status: Aktualne
Ilość dni: 1

[6.12] 6 grudnia zakończyliśmy tegoroczny cykl spotkań regionalnych z przedstawicielami branży rozwojowej. W 5 spotkaniach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu uczestniczyło ponad 140 właścicieli, managerów i specjalistów z firm szkoleniowych i doradczych. Na przyszły rok planujemy kolejne, bo formuła „wypaliła”, spotkania są bardzo ciekawe i dają wszystkim uczestnikom bardzo dobrą wiedzę z pierwszej ręki, są platformą dyskusji i wymiany doświadczeń.

Mamy od uczestników bardzo ciekawe opinie dotyczące funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych i regionalnych systemów dystrybucji środków – w kontekście regulacji prawnych. Obecni na spotkaniach przedstawiciele PARP, IZ/IP RPO, operatorów i IBE mogli podyskutować z Państwem i poznać opinie z pierwszej ręki – czasami dyskusja była bardzo gorąca.

To co się pojawia najczęściej, w zasadzie w na każdym naszym spotkaniu:

  • Baza Usług Rozwojowych: zastrzeżenia dot. definicji podwykonawstwa, niedziałający mechanizm importu harmonogramów usług, zbyt szeroki zakres audytu
  • Działanie regionalnego systemu dystrybucji środków: problemy interpretacyjne dot. rozliczania VATu, uwagi do sposobu prowadzenia monitoringu usług, w niektórych regionach problemy z bieżącą obsługą finansową usług i wprowadzone ograniczenia konkursowe, stojące w sprzeczności z systemem popytowym (1 umowa z przedsiębiorcą), brak jakiegokolwiek uwspólnienia sposobu działania operatorów w różnych regionach (wymogi, dokumenty)
  • Zintegrowany System Kwalifikacji: niski poziom świadomości i wiedzy o systemie (po co, jak to działa), również brak poczucia, że to coraz bardziej ważny element życia i rozwoju firm z branży

Bardzo dziękujemy uczestnikom, partnerom i zaproszonym gościom – spotkania były dla naszych członków Komitetu Monitorującego POWER bardzo ciekawe i pouczające, wykorzystamy uwagi i spostrzeżenia w naszych kontaktach z PARP, IBE, w regionach (IZ, IP, operatorzy) w naszych inicjatywach legislacyjnych oraz w pracy na rzecz Komitetu.

Spotkania konsultacyjne są finansowane ze środków Pomocy Technicznej POWER w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i są przeznaczone na wsparcie dla członków Komitetu Monitorującego POWER w roku 2018.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.