Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Watchdog - samorządu gospodarczego
Status: Aktualne
Ilość dni: 1

[30.11] W konkursie zorganizowanym przez PARP na operatorów środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, coaching itd.) dla przedsiębiorstw MŚP w regionie mazowiecko-lubelskim do dofinansowania został wybrany projekt "Przepis na menadżera" konsorcjum HRP - Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan - Polska Izba Firm Szkoleniowych - Fenix Poland.

Projekt otwiera przed firmami MŚP z woj. mazowieckiego i firmami świadczącymi dla nich usługi rozwojowe możliwość realizacji usług dofinansowanych. Źródłem finansowania jest centralny program POWER (a nie środki regionalne), wsparcie będzie wynosiło co do zasady 80% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa), system będzie się opierał o Bazę Usług Rozwojowych, usługi będą rozliczane w drodze refundacji.

W ramach budżetu projektu 11 mln założyliśmy realizację wsparcia dla 850 osób z woj. mazowieckiego i lubelskiego, 75% będą stanowić osoby z firm małych i mikro.Wsparciem będa mogli być objęci przedsiębiorcy, menadżerowie i osoby przygotowywane do pełnienia tej roli. Przygotowania do realizacji projektu "w toku".

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej PARP, przede wszystkim pod kątem "Standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich", który określi dozwolony zakres merytoryczny świadczonych usług - materiał powinien być dostępny w grudniu.

Strona konkursu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.