Logo DUD Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 KEP - Kongres edukacji pozaformalnej Watchdog - samorządu gospodarczego
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[22.11]

Podczas trzeciej edycji konferencji Praca 4.0 Człowiek - Technologia - Prawo organizowanej przez Konfederację Lewiatan, która odbyła się 19-20 listopada 2018, Ewa Puzia – Sawicka reprezentująca PIFS przeprowadziła warsztat pt. Jak zadbać o realizację celów biznesowych poprzez działania szkoleniowe. Podczas warsztatu wraz z jego uczestnikami zastanawialiśmy się: w jaki sposób przełożyć cele biznesowe na cele szkoleniowe? co w ogóle dają cele biznesowe w projektach szkoleniowych: Uczestnikom, Przełożonym, Organizacji, Firmie szkoleniowej? co jest główną barierą dla realizacji celów biznesowych w projektach szkoleniowych?

Wszystkie rozważania odnosiliśmy też do faktów – czyli wyników badań Training & Development Index 2017, Stowarzyszenia PSTD, które jasno wskazują, że główną barierą dla realizacji szkoleń efektywnych biznesowo jest:

  • podczas analizy potrzeb rozwojowych, ani HR Menedżerowie, ani Menedżerowie (Przełożeni Uczestników szkoleń) nie określają celów biznesowych, praktycznie w ogóle nie wychodzą od określenie konkretnej potrzeby biznesowej, jaka leży u podłoża danej potrzeby rozwojowej, a w konsekwencji realizowanego szkolenia. A brak celów biznesowych oznacza brak rezultatów biznesowych,
  • brak celów biznesowych utrudnia też monitorowanie projektów rozwojowych i uniemożliwia zweryfikowanie efektywności danego przedsięwzięcia rozwojowego.

Generalny wniosek płynący z badań, jest taki, że nie pilnujemy inwestycji rozwojowych i nie dbamy o interes inwestora.

Podczas warsztatu zastanawialiśmy się też, co możemy z w/w faktem zrobić, jakie warunki musi spełnić proces rozwojowy, aby pozwolił on realizować cele biznesowe. Głównym wnioskiem, do których doszliśmy w naszych rozważaniach, aby zapewnić rezultaty biznesowe poprzez szkolenia powinniśmy:

  1. w analizie potrzeby szkoleniowej, wyjść od analizy i określenia celów biznesowych,
  2. przede wszystkim cele biznesowe powinny być określone i właściwie zdefiniowane w organizacji, a z tym często organizacje mają problem,
  3. program szkoleniowy powinien być opracowany w odpowiedzi na ustalone cele i zrealizowany zgodnie z nimi,
  4. kompetencje rozwijane podczas szkolenia powinny być po nim wspierane przez przełożonych i wdrożone do środowiska pracy uczestników szkolenia.

A spełnienie tych warunków zapewnia wdrożenie standaryzacji procesu szkoleniowego, która jasno wskazuje, jakie kroki i w jaki sposób należy zrealizować, jaki jest podział ról i zadań wśród kluczowych interesariuszy tego procesu. Podczas warsztatu przedstawiliśmy jeden z pierwszych standardów szkoleniowo – rozwojowych dostępnych na rynku - SUS 2.0, który spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu. Standard SUS 2.0 jest pierwszym standardem dedykowanym stricte procesowym szkoleniowo – rozwojowym uwzględniającym wszystkie kluczowe obszary wpływu na efektywność szkoleń i innych działań rozwojowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.