Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Watchdog - samorządu gospodarczego Logo Projektu przepis na menadżera logo Facebook logo Serwisu You Tube
Status: Aktualne
Rodzaj: Stacjonarne
Data wydarzenia: 08-05-19
Miasto: Katowice
Ilość dni: 1
[08.05]

Pół roku po burzliwym spotkaniu konsultacyjnym na Śląsku PIFS zorganizował kolejne warsztaty konsultacyjne na Śląsku swojego przedstawiciela w Komitecie Monitorującym PO WER. Odbyły się one 8 maja, w kilka dni po burzliwych wydarzeniach związanych z kolejnym terminem naboru wniosków w ramach przyjętego harmonogramu i podziału transzy. Można się więc było spodziewać, że będzie gorąco. I tak też było. Zaproszenie przyjęły władze WUP, obecni byli: Dyrektor WUP – Grzegorz Sikorski i Wicedyrektor – Marcin Flaczyński. Zaproszenie przyjął również Dyrektor Dariusz Wojtowicz z PARP i regionalni doradcy ds. ZSK – Aleksandra Wojciechowska i Artur Wieczorek.

Dyrektor Sikorski przyjął wyzwanie wysłuchania wszystkich pretensji i zastrzeżeń jakie blisko 50 uczestników zgłaszało do praktyki funkcjonowania PSF w regionie, a szczególnie do działalności operatorów Systemu. Ze swej strony dzielił się też informacjami o nieprawidłowościach i przejawach nieakceptowalnych zachowań ze strony niektórych podmiotów oferujących usługi, wobec których nie można pozostawać obojętnym. Docenił jednocześnie, ze to firmy oferujące usługi szkoleniowe wyręczyły de facto operatorów w zakresie promocji i akwizycji, są też nieodzownym wsparciem dla przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków. Przyznał, że uruchamiając wsparcie w tak dużej skali i przyjętym w regionie modelu, nie przewidziano niektórych zjawisk i możliwych ryzyk. Zadeklarował również, że będzie czynił wszystko co sprzyjać będzie poprawie reputacji i efektywności PSF w województwie. Także po to, aby przekonać wszystkich, w tym także władze województwa, do celowości planowania podobnego wsparcia w przyszłej perspektywie. Przebieg tej niezwykle żywej części warsztatów, można podsumować w następujący sposób:

  • Dyskusja wykazała, jak efektywny jest dialog i wymiana informacji, których dotąd zabrakło. Obie strony dostarczyły sobie wielu przykładów i argumentów, które bez wątpienia pozwoliły głębiej i z szerszej perspektywy spojrzeć na zidentyfikowane problemy. Za potwierdzenie niech posłuży deklaracja Dyrektora Sikorskiego, ze to WUP zainicjuje kolejne podobne spotkanie dla dostawców usług rozwojowych z udziałem PIFS, zapewniając tym razem obecność przedstawicieli operatorów.
  • Dyrektor przekazał istotną informacje dotyczącą uruchamiania elektronicznego naboru w regionalnym systemie SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), o ile obradujący w tym samym czasie Zarząd Województwa przyjmie wnioskowana przez WUP uchwałę w tej sprawie. Stąd szczegółowe informacje miały charakter warunkowy, ale z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że od poniedziałku – 13 maja, system ruszy. Powinien on usprawnić nabór i ograniczyć – przynajmniej niektóre – uciążliwości i patologie w procesie naboru. Warto zatem śledzić na bieżąco publikowane już oficjalnie informacje w tej sprawie.
  • Dyrektor Sikorski przyznał, że bulwersujące zdarzenia w toku niedawnego naboru są przedmiotem analiz w WUP, a jeden przypadek noszący znamiona przestępstwa został zgłoszony do prokuratury.

Kolejna runda warsztatów poświęcona była informacji Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju kadr w PARP dotyczącej funkcjonowania BUR i perspektywy uruchomienia nowej platformy informatycznej i dyskusji wokół użytkowania BUR przez interesariuszy. Dyskutowano także o przebiegu audytów w firmach zarejestrowanych w BUR i cyklu zaplanowanych jeszcze w tym półroczu kolejnych audytów. Wątkiem nawiązującym do pierwszej części spotkania była kwestia zamierzeń PARP sporządzenia „taryfikatora” usług rozwojowych. Podnoszono wątpliwości dotyczące możliwości stworzenia takiego „cennika”, który uwzględni zróżnicowany charakter usług i kosztochłonność usług zaawansowanych i wysokiej jakości. W ożywionej dyskusji pojawiały się różne pomysły na inne sposoby ograniczenia nielicznych wprawdzie, ale psujących rynek i reputacje sektora patologii kreowania wirtualnych cen przez „parszywe owce”. To dyskusja która będzie zapewne kontynuowana.

Kolejnym wątkiem była ruszająca właśnie w całej Polsce „Akademia Menedżera MSP”, która dla wielu firm sektora może stanowić interesującą alternatywę zaangażowania w realizację dofinasowanych usług rozwojowych. Kwalifikacja odbywać się będzie również poprzez BUR, z zastosowaniem popytowego podejścia. W najbliższym czasie powinny być opublikowane szczegóły i zasady. Operatorem na województwo śląskie będzie OCRG z Opola.

W ostatniej części prowadzący warsztaty członek KM POWER Andrzej Lech i regionalni doradcy ds. ZSK przedstawili aktualny stan rozwoju ZSK. Wypowiedzi i konkluzje jasno pokazują, że na tym etapie firmy sektora muszą przynajmniej monitorować pojawiające się w systemie kwalifikacje i interesować się przebiegiem procesów konsultacji nowych wniosków, o ile nie rozważać bezpośredniego zaangażowania się i aktywnej roli w ZSK, który powoli, ale coraz wyraźniej będzie stymulował sytuację na rynku usług rozwojowych.

Do „rozmowy o biznesie rozwojowym” na Śląskiem wrócimy zapewne jesienią tego roku.

Andrzej Lech, członek KM POWER, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8 maja 2019 r.

Spotkania konsultacyjne są finansowane ze środków Pomocy Technicznej POWER w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i są przeznaczone na wsparcie dla członków Komitetu Monitorującego POWER w roku 2019.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.