Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo DUD KEP - Kongres edukacji pozaformalnej Watchdog - samorządu gospodarczego Projekt Przepis na Rozwój
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[9.05]

PIFS zorganizował kolejne warsztaty konsultacyjne swojego przedstawiciela w Komitecie Monitorującym PO WER, Andrzeja Lecha, tym razem po raz pierwszy w Opolu. Odbyły się one 9 maja, z udziałem Z-cy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP, odpowiedzialnego m.in. za funkcjonowanie i rozwój BUR - Dariusza Wojtowicza i regionalnych doradczyń ds. ZSK – Agnieszka Wojtal i Iwona Caputa. Współgospodynią konsultacji była Joanna Kasprzak-Dżyberti – Regionalny Pełnomocnik PIFS w województwie opolskim.

Z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele lokalnego operatora PSF – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego (OCRG), który będzie także operatorem ruszającej właśnie Akademii Menedżera MSP. Okazało się, że spośród blisko 30 uczestników – przedstawicieli podmiotów oferujących usługi rozwojowe w regionie opolskim, zdecydowana większość nie realizuje żadnych usług w ramach regionalnego PSF. Przyczyną jest relatywnie wąski i ściśle określony poprzez PKD, profil branżowy szkoleń jakie mogą być dofinansowywane. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami z ubiegania się przez niektórych przedsiębiorców o dofinansowanie oferowanych przez nich szkoleń, które kończyły się niepowodzeniem z powodu niezakwalifikowaniem ich do wspieranych branż. Pojawiły się też głosy, że współpraca z OCRG jest trudna, a pracownicy operatora nie zawsze właściwie komunikują się z interesariuszami PSF. Konkluzja tej części konsultacji sprowadza się do tego, by zapytać władze województwa, czy tak wąskie sprofilowanie wsparcia w ramach PSF w regionie spełnia zakładane cele i dobrze służy wykorzystaniu oferty usług rozwojowych dostępnych w regionie.

Kolejna runda warsztatów poświęcona była informacji Dyrektora Dariusza Wojtowicza z PARP dotyczącej funkcjonowania BUR i perspektywy uruchomienia nowej platformy informatycznej i dyskusji wokół użytkowania BUR przez interesariuszy. Dyskutowano także o przebiegu audytów w firmach zarejestrowanych w BUR i cyklu zaplanowanych jeszcze w tym półroczu kolejnych audytów.

Kolejnym wątkiem była ruszająca właśnie w całej Polsce „Akademia Menedżera MSP”, która dla wielu firm sektora może stanowić interesującą alternatywę zaangażowania w realizację dofinasowanych usług rozwojowych. Kwalifikacja odbywać się będzie również poprzez BUR, z zastosowaniem popytowego podejścia. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać usługę rozwojową, która swoim zakresem merytorycznym mieści się w przyjętym Standardzie Kompetencji Menedżera MSP i odpowiada na wcześniej zdiagnozowane potrzeby kadry która może być objęta wsparciem. W najbliższym czasie powinny być opublikowane szczegóły i zasady. Dla firm szkoleniowych wspomniany Standard Kompetencji jest źródłem informacji jakie usługi rozwojowe mogą liczyc na zainteresowanie w ramach Akademii.

W ostatniej części prowadzący warsztaty członek KM POWER Andrzej Lech i regionalne doradczynie ds. ZSK przedstawili aktualny stan rozwoju ZSK i zaprezentowali źródła informacji i sposób w jaki obserwować można bieżące zdarzenia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wypowiedzi i konkluzje jasno pokazują, że na tym etapie firmy sektora muszą przynajmniej monitorować pojawiające się w systemie kwalifikacje i interesować się przebiegiem procesów konsultacji nowych wniosków, o ile nie rozważać bezpośredniego zaangażowania się i aktywnej roli w ZSK, który powoli, ale coraz wyraźniej będzie stymulował sytuację na rynku usług rozwojowych.

Spotkania konsultacyjne są finansowane ze środków Pomocy Technicznej POWER w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i są przeznaczone na wsparcie dla członków Komitetu Monitorującego POWER w roku 2019.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.