Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo DUD KEP - Kongres edukacji pozaformalnej Watchdog - samorządu gospodarczego Projekt Przepis na Rozwój
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[15.05]

W dniu 15 i 16 kwietnia w Olsztynie i Gdańsku odbyły się spotkania regionalne z przedstawicielami branży usług rozwojowych „Porozmawiajmy o Biznesie Rozwojowym”. W spotkaniach uczestniczyło łącznie niemal 70 przedstawicieli podmiotów świadczących usługi rozwojowe: właścicieli, managerów i specjalistów z firm szkoleniowych i doradczych.

Podczas spotkania chcieliśmy:

  • podyskutować jak działa Baza Usług Rozwojowych (zasady, funkcjonalności, ograniczenia)
  • porozmawiać o funkcjonowaniu w praktyce systemu finansowania usług rozwojowych w regionie (PSF w regionach i finansowane z POWER)
  • zastanowić się, czy jest potrzebne wsparcie usługodawców (i ew. w jakiej postaci)
  • rozważyć co, jako branża możemy lub powinniśmy robić w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W spotkaniu w Olsztynie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (IZ RPO), regionalnych operatorów środków EFS (Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Techpal, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego z Pasłęka i KAI-Info) i PARP, a w Gdańsku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego z Pasłęka – bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Prowadzącym i moderatorem był Wojciech Drabko, Dyrektor Zarządzający w PIFS, członek Komitetu Monitorującego POWER.

Celem spotkania była identyfikacja dobrych i słabych stron systemu dystrybucji środków EFS dla przedsiębiorców oraz ZSK i wypracowanie rekomendacji w sprawach ważnych dla naszej branży.

Najważniejsze spostrzeżenia, a także zastrzeżenia, uwagi i propozycje, które uczestnicy zgłosili podczas konsultacji:

  • Podmiotowy system finansowania w regionie: uczestnicy zgodnie zawnioskowali o wprowadzenie mechanizmu odwoławczego od decyzji operatora (na poziomie wytycznych i/lub regulaminów konkursów), np. w sprawach decyzji o nierozliczeniu usługi albo niezakwalifikowaniu przedsiębiorcy do projektu. Pojawiły się głosy, że np. w województwie warm.-maz. stosowana jest „nieoficjalna” ścieżka odwoławcza - że beneficjent którego dotyczy decyzja operatora, z którą się nie zgadza może napisać do IZRPO i opisać sprawę, a IZRPO po zbadaniu sprawy przychylając się do zdania przedsiębiorcy może interweniować u operatora sugerując zmianę decyzji.
  • Taryfikator usług rozwojowych przedstawiony w ramach planów PARP wzbudził dużo emocji, z uwagi na niezdefiniowanie umocowania, mechanizm działania, zasady itp. Uczestnicy mają świadomość patologii w systemie popytowym, w postaci drastycznego zawyżania cen oraz działań przestępczych – jednak ich zdaniem (co potwierdzają operatorzy) to margines. W tym przypadku chęć ograniczenia patologicznych przypadków o marginalnej skali powoduje wdrożenie mechanizmu wpływającego na wszystkich. Jest obawa, że taryfikator będzie ograniczał możliwość świadczenia usług (do których przedsiębiorca będzie musiał dopłacać ze swojego budżetu więcej niż przyjęty poziom dofinansowania), wymagających drogich materiałów, transferu know-how lub wysokospecjalistycznej kadry trenerskiej lub doradczej, promując tym samym usługi przeciętne i tanie. W opinii uczestników to wypacza ideę podejścia popytowego.
  • W związku z planami zmiany systemu informatycznego PARP BUR na wersję 2.0 uczestnicy zgodnie wnioskują o przeprowadzenie go w okresie, w którym statystycznie realizuje się mało usług – czyli na pewno nie w okresie październik-grudzień, w którym tych usług będzie najwięcej. Sugerują żeby przeprowadzić zmianę systemu i migrację danych w okresie styczeń-marzec, po intensywnej kampanii informacyjnej, przy zapewnieniu przedsiębiorcom i usługodawcom możliwości zapoznania się z systemem (dostępna z wyprzedzeniem wersja demo, szkolenia online itp.)>
  • Akademia menadżera MŚP – w związku z uruchamianymi projektami operatorów wybranymi w konkursie PARP unaoczniło się niezrozumienie zasad obowiązujących w projekcie, szczególnie dotyczących „części analitycznej”, czyli obowiązku przedstawienia operatorowi planów rozwojowych firmy, potrzebnych kompetencji kadry i analizy potrzeb osób kierowanych do objęcia wsparciem. Niezbędna jest intensywna kampania informacyjna wśród przedsiębiorców i usługodawców w regionach.
  • Poziom wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i świadomości jego oddziaływania na usługi i sektor usług rozwojowych jest niezadowalający, co wskazuje na konieczność intensywnych działań ze strony koordynatorów regionalnych IBE ds. ZSK.
  • Baza Usług Rozwojowych w woj. pomorskim – w związku z tym, że w woj. pomorskim do tej pory nie funkcjonował Podmiotowy System Finansowania (IZRPO nie realizuje wsparcia szkoleniowego i doradczego finansowanego z EFS), widać u wielu usługodawców niezbyt dużą wiedzę, znajomość i praktykę dot. realizacji usług w systemie popytowym via BUR. Niezbędna jest kampania informacyjna PARP i/lub operatora projektu „Akademia menadżera MŚP” dot. zasad, założeń, bazy, wymogów, mechanizmów itp. ponieważ poziom wiedzy uczestników spotkania był najniższy ze wszystkich regionów, w których do tej pory były realizowane konsultacje. W rezultacie spotkanie miało znacznie większy walor informacyjny dla uczestników niż dyskusyjny, było konieczne omówienie elementów, które w innych województwach są oczywiste i nie wymagają przybliżenia.

Spotkania konsultacyjne są finansowane ze środków Pomocy Technicznej POWER w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i są przeznaczone na wsparcie dla członków Komitetu Monitorującego POWER w roku 2019.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.