Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[16.07]

Zarząd PIFS (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego nr 1/2019/WSG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 6 (sześciu) opinii do projektów/aktów prawa krajowego z zakresu systemu oświaty, swobody działalności gospodarczej oraz zatrudnienia i integracji społecznej do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przedmiot Zamówienia obejmuje opracowanie następujących 6 (sześciu) Opinii do 6 (sześciu) różnych aktów/projektów prawa krajowego:

  • Część nr 1 Zamówienia: Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (akt obowiązujący)
  • Część nr 2 Zamówienia: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (akt obowiązujący)
  • Część nr 3 Zamówienia: Ustawa – Prawo oświatowe i wybrane akty wykonawcze (akt obowiązujący)
  • Część nr 4 Zamówienia: Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu PARP (akt obowiązujący)
  • Cześć nr 5 Zamówienia: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt aktu w toku procesu legislacyjnego)
  • Część nr 6 Zamówienia: Pakiet dwóch projektów – Prawo zamówień publicznych i Przepisy wprowadzające ustawę – prawo zamówień publicznych (projekt aktu w toku procesu legislacyjnego)

Zamawiający założył składanie ofert częściowych, przy czym oferent może złożyć jedną ofertę dotyczącą co najmniej jednej z sześciu ww. części zamówienia (maksymalnie wszystkich sześciu części Zamówienia). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór co najmniej jednego Wykonawcy (maksymalnie sześciu różnych Wykonawców, jeżeli do każdej z sześciu różnych części Zamówienia zostanie wybrany inny Wykonawca).

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa".

Szczegóły zapytania dostępne są na: Zapytanie nr 1/2019/WSG

Termin składania ofert do dnia 23 lipca 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania nr 1/2019/WSG
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.