Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[23.07, aktualizacje 24.07, 25.07]

Zarząd PIFS (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w trybie zapytań ofertowych na poniżej wymienione zamówienia:

Nr 3/2019/WSG

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019/WSG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1 (jednej) opinii (dalej Opinii) do projektu prawa krajowego z zakresu systemu oświaty (dalej Prawa) do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór jednego Wykonawcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa".

Szczegóły zapytania dostępne są na: Zapytanie nr 3/2019/WSG

Termin składania ofert do 31 lipca (środa) 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania nr 3/2019/WSG

Nr 4/2019/WSG

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego nr 4/2019/WSG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1 (jednej) opinii (dalej Opinii) do aktu prawa krajowego z zakresu systemu oświaty (dalej Prawa) do dnia 6 września 2019 r.: Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór jednego Wykonawcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa".

Szczegóły zapytania dostępne są na: Zapytanie nr 4/2019/WSG

Termin składania ofert do 1 sierpnia (czwartek) 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania nr 4/2019/WSG

Nr 5/2019/WSG

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego nr 5/2019/WSG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1 (jednej) opinii (dalej Opinii) do aktu prawa krajowego z zakresu systemu oświaty: „Ustawa - Prawo oświatowe” do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór jednego Wykonawcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa".

Szczegóły zapytania dostępne są na: Zapytanie nr 5/2019/WSG

Termin składania ofert do 1 sierpnia (środa) 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania nr 5/2019/WSG

Nr 6/2019/WSG

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019/WSG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1 (jednej) opinii (dalej Opinii) do projektu prawa krajowego: Pakiet dwóch projektów - Prawo zamówień publicznych i Przepisy wprowadzające ustawę – prawo zamówień publicznych (dalej Prawa) do dnia 2 września 2019 r.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór jednego Wykonawcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa".

Szczegóły zapytania dostępne są na: Zapytanie nr 6/2019/WSG

Termin składania ofert do 2 sierpnia (piątek) 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania nr 6/2019/WSG

Nr 7/2019/WSG

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019/WSG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1 (jednej) opinii (dalej Opinii) do aktu prawa krajowego: „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych” (dalej Prawa) do dnia 2 września 2019 r.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór jednego Wykonawcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa".

Szczegóły zapytania dostępne są na: Zapytanie nr 7/2019/WSG

Termin składania ofert do 2 sierpnia (piątek) 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania nr 7/2019/WSG

Nr 8/2019/WSG

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019/WSG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1 (jednej) opinii (dalej Opinii) do aktu prawa krajowego: „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw” w aspektach dotyczących swobody działalności gospodarczej (dalej Prawa) do dnia 2 września 2019 r.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór jednego Wykonawcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa".

Szczegóły zapytania dostępne są na: Zapytanie nr 8/2019/WSG

Termin składania ofert do 2 sierpnia (piątek) 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania nr 8/2019/WSG
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.