Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo Projektu przepis na menadżera logo Innowacja Edukacyjna Roku logo Facebook logo Linkedin logo Serwisu You Tube
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[31.07.2020]

Informujemy, że 31 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Główne zmiany dotyczą następujących zagadnień:
1. Liczebność grup szkoleniowych.
Zniesienie ograniczenia maksymalnej liczby 15 osób w grupie szkoleniowej. Liczba uczestników usługi musi być jednak dostosowana do rodzaju i podrodzaju wskazanej usługi rozwojowej, umożliwiając aktywny udział we wszystkich przewidzianych elementach zajęć.

2. Rejestrowanie/nagrywanie.
Zniesienie obowiązku rejestrowania/nagrywania usług szkoleniowych. Usługodawca musi jednak zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności i aktywności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu) i sporządzenie na tej podstawie listy obecności na szkoleniu.

3. Przechowywanie dokumentów potwierdzających odbycie usługi szkoleniowej.
Okres przechowywania dokumentów potwierdzających odbycie usługi szkoleniowej (listy obecności, materiały dydaktyczne, itd.) do celów kontroli/audytu powinien odpowiadać zasadom określonym dla programów, z jakich usługi rozwojowe są finansowane – program RPO albo POWER.

4. Regulacja dotycząca weryfikacji wysokiej ceny usługi.
W przypadku rażąco wysokiej ceny usługi, Usługodawca ma obowiązek wskazać dowody potwierdzające zrealizowanie przez Usługodawcę podobnych usług rozwojowych poza BUR. Brak możliwości wskazania takich przykładów, zobowiązuje Usługodawcę do przedstawienia wyjaśnień i dowodów uzasadniających wiarygodność i porównywalność ceny, w stosunku do cen obowiązujących na rynku.

Szczegóły wytycznych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.