Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[28.10.2020, aktualizacja 19.04.2021]

UWAGA! najważniejsze zmiany:
- środki w projekcie dla sektora usług rozwojowych zostały zwiększone do 11 mln zł i aktualnie są dostępne, ponadto ciągle „wracają” do puli środki niewykorzystane w ramach dotychczasowych umów wsparcia;
- tylko do 25 kwietnia 2021 r. można wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid , co jest warunkiem ubiegania się o wsparcie (dotyczy tylko firm, które jeszcze nie uczestniczyły w projekcie)

O PROJEKCIE

Od jesieni’2020 trwa projekt dla sektora usług rozwojowych, będący efektem połączonych wysiłków Ministerstwa Rozwoju, PARP, Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, HRP Group i Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Zostało uruchomione dedykowane wsparcia dla sektora usług rozwojowych, czyli firm szkoleniowych i doradczych z całej Polski, obejmujące szkolenia i doradztwo z zakresu transformacji cyfrowej oraz projektowania i realizacji zdalnych usług rozwojowych.
Projekt „antycovidowy” ma za zadanie pomóc firmom naszego sektora w przestawieniu się na zdalne świadczenie usług – co może być remedium na ograniczone możliwości realizacji usług stacjonarnych w czasie pandemii, a także odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

Dla kogo projekt?

Dla przedsiębiorców świadczących usługi rozwojowe i ich pracowników – chcących profesjonalnie projektować, przygotowywać i realizować zdalne usługi rozwojowe.

Co mogę uzyskać?

Know how jak świadczyć usługi rozwojowe w formie zdalnej. Wsparcie będzie realizowane w formie szkoleń i doradztwa z projektowania, przygotowania i realizacji usług zdalnych (w tym opracowanie strategii transformacji cyfrowej), dofinansowane w 80%.

Od kiedy i do kiedy?

Projekt to interwencja antykryzysowa, ograniczona czasowo.
„Zapisy” chętnych przedsiębiorców przez formularz PARP trwają tylko do 25 kwietnia 2021.
Od podpisania umowy do zakończenia usług nie może minąć więcej niż 2 miesiące (odstępstwo wymaga zgody Operatora).

Jakie usługi?

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci usług:

A. SZKOLENIE: Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej (czas trwania 40-60h, w tym teoria 5-8h, max 20 osób w grupie) - możliwa jest realizacja całego szkolenia składającego się z 3 modułów lub wybranego modułu - jako odrębnej usługi rozwojowej:

A1. Projektowania zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 12-16h, w tym teoria 1-2h, max 20 osób w grupie)
A2.Technologie do projektowania i tworzenia zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 24-36h, w tym teoria 1-2h, max 20 osób w grupie)
A3.Aspekty prawne i cyberbezpieczeństwo związane z tworzeniem zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 4-8h, w tym teoria 3-4h, max 50 osób w grupie)

B. SZKOLENIE: Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej (czas trwania 32-48h, w tym teoria 5-8h, max 20 osób w grupie) - możliwa jest realizacja całego szkolenia składającego się z 3 modułów lub wybranego modułu - jako odrębnej usługi rozwojowej:

B1. Metodologia realizowania zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 16-24h, w tym teoria 1-2hmax 20 osób w grupie)
B2. Technologie do realizowania zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 12-16h, w tym teoria 1-2h, max 20 osób w grupie)
B3. Aspekty prawne i cyberbezpieczeństwo związane z realizowaniem zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 4h, w tym teoria 3-4h, max 50 osób w grupie)

C. DORADZTWO: Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany (czas trwania 30-45h, max 8 osób w grupie)

Jeśli chcesz poznać szczegółowy zakres merytoryczny w/w usług i wymagania stawiane prowadzącym, zapoznaj się z informacjami zawartymi „Rekomendacji nadzwyczajnej Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych”: https://www.rada.pifs.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/REKOMENDACJA_NADZWYCZAJNA_SRK_UR_2020-08-07.pdf

Jaka jest forma świadczenia usług?

Usługi mogą być realizowane w formie e-learningu (asynchronicznie), usługi zdalnej (w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie, jednak z uwagi na sytuację pandemiczną i zmieniające się obostrzenia dot. spotkań zalecamy wykonawcom realizację 100% usług online.

Kto świadczy usługi?

Usługi w ramach projektu może realizować jedynie podmiot zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych PARP z uprawnieniami do realizacji usług dofinansowanych z EFS (po weryfikacji spełnienia wymogów PARP), który zgłosi swoje usługi zgodne z Regulaminem Bazy i wymaganiami określonymi dla niniejszego projektu, zawarte m.in. w rekomendacjach Rady Sektorowej (czas trwania, forma, osoba prowadząca, wymagane efekty uczenia się)

Kto jest Operatorem projektu?

Projekt realizuje doświadczony Operator, sprawnie dystrybuujący środki unijne - firma HRP Group (obsługujący również sektor chemiczny i motoryzacyjny), działania skierowane do naszego sektora koordynuje Polska Izba Firm Szkoleniowych, bazą merytoryczną są rekomendacje wypracowane przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Środki na wsparcie „antycovidowe” zostały wyasygnowane w ramach programu POWER, współfinansowanego przez Unię Europejską, nadzór na projektem sprawuje PARP.

Jak to jest zorganizowane?

Wsparcie jest realizowane w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę z Operatorem umową wsparcia. Po realizacji usługi i otrzymaniu faktury Przedsiębiorca ubiega się o zaliczkę na 50 % wartości usługi netto, płaci wykonawcy za usługę (100%), po czym Operator po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych dokonuje refundacji pozostałej kwoty dofinansowania.

Czy wszyscy chętni otrzymają wsparcie?

Środki na nasz sektor są ograniczone do 11 mln zł (przy limicie wsparcia na osobę 8,5 tys. zł), a wsparcie jest ograniczone czasowo. Czy wystarczy dla wszystkich chętnych, tego nie wiemy. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są Przedsiębiorcy, którzy w CEIDG lub KRS mają kod PKD 85.5 wskazany jako główna/przeważająca działalność.

Co mam zrobić, żeby skorzystać?

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  1. Do 25 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid
  2. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  3. Zalogować się do systemu Operatora: https://antycovid-system.przepisnarozwoj.pl/
  4. Po wykonaniu wszystkich powyższych elementów należy złożyć wniosek w Systemie Operatora po uruchomieniu naboru (5 listopada, 8.00) i czekać na kontakt ze strony Doradcy. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej przez system Operatora.

Więcej szczegółów: https://hrp.com.pl/projekty/antycovid-przepisnarozwoj/

Infolinia Operatora: 42 208 06 06, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia PARP (w razie problemów z obsługą portalu BUR): 801 332 202, 22 574 07 07, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania anty-covidowe są realizowane w ramach projektu pn. „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego” realizowanego przez Operatora HRP Group Sp z o.o. na podstawie aneksu z dnia 29.09.2020 r. do umowy nr UDA-POWR.02.21.00-00-3028 /18.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.