Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[29.10.2020]

W dn. 26.20.2020 przedstawiciele Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych w składzie Piotr Piasecki i Marzena Sawicka wzięli udział w spotkaniu z Wicepremierem Jarosławem Gowinem Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii, Podsekretarz Stanu Minister Olgą Semeniuk, Rzecznikiem MSP Adamem Abramowiczem oraz Wiceprezesem Polski Fundusz Rozwoju Bartoszem Marczukiem.

Celem spotkania było zaprezentowanie sytuacji i problemów w BRANŻY SZKOLENIOWEJ wywołanych Covid-19 oraz przedstawienie Postulatów sektora usług edukacyjnych. W tej chwili rozpoczęto działania wzmacniające w mediach. Poniżej publikujemy pismo skierowane Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina oraz Podsekretarz Stanu Olgi Semeniuk zawierające postulaty branży rozwojowej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

POSTULATY BRANŻY SZKOLENIOWEJ – SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH

  Uruchomienie programów wsparcia jak najszybciej - do końca listopada 2020

 1. Możliwość realizowania szkoleń stacjonarnych w pełnym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i GIS, przy których Polska Izba Firm Szkoleniowych i Rada ds. Kompetencji SUR współpracowała. Utrzymanie i niezamykanie możliwości świadczenia usług stacjonarnych w grupach do 15 osób. Wiele podmiotów świadczy szkolenia i kursy zawodowe z wymaganą obsługa narzędzi, specjalistycznego sprzętu np. szkolenia medyczne, zawodowe, techniczne, w których nie ma możliwości świadczenia zdalnie. PIFS od marca wszędzie, gdzie jest to możliwe rekomendował przejście na usługi zdalne. Firmy z sektora uczestniczą również w programach UE, z których niewykorzystane środki są anulowane – nie mogą dokończyć i rozliczyć projektów przez co nie mogą otrzymać płatności za realizowane usługi.
 2. Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców z PKD 85.5 prowadzących firmy, ich pracowników i trenerów, szkoleniowców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na okres obowiązywania stref czerwonych, z uwzględnieniem października 2020.
 3. Bezzwrotne dofinansowania dla firm z sektora pod warunkiem utrzymania działalności i zatrudnienia – np. z zastosowaniem kryteriów weryfikacji stosowanych w programie Tarczy PFR.
 4. Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników firm z sektora zgodnie z programem uruchomionym w ramach Tarczy np. 40% dopłaty do wynagrodzeń, na okres - jak w pkt.2.
 5. Przestojowe dla osób na działalności gospodarczej, umowach zlecenie i dzieło – min. 3 mies. po 3 000 zł (ew. przez okres obowiązywania czerwonych stref).
 6. Bezzwrotne i częściowo umarzalne formy dofinansowania ze środków europejskich, PFR, a także gwarancje BGK na inwestycje MŚP sektora związane z zakupami sprzętu i narzędzi umożliwiających transformację cyfrową firm i świadczenie usług zgodnych z potrzebami rynku, zmianą modelu biznesowego firm i/lub dostosowanie do sytuacji – cyfryzacja, digitalizacja, e-learning. Zgodnie z rekomendacjami Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych dotyczącymi potrzeb finansowania digitalizacji sektora (raport z badania i rekomendacje udostępnione PARP oraz MFiPR).
 7. Uruchomienie programu grantów technologicznych dla sektora usług rozwojowych, dzięki któremu można byłoby sfinansować przygotowanie firm i instytucji szkoleniowych do świadczenia usług on-line. Maksymalna wartość grantu wynosiłaby 40 000 złotych.
 8. 12 miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji PFR dla firm z sektora usług rozwojowych
 9. Likwidacja wkładu własnego dla MSP przy zakupie usług rozwojowych finansowanych z UE i innych państwowych (zmiana wytycznych w programach UE, RPO, PARP), ewentualnie zmniejszenie do max. 10% w celu pobudzenia popytu na rynku i w celu wykorzystania wydatkowania obecnych środków z UE.
 10. Uruchomienie powszechnych bonów szkoleniowych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji (np. poprzez zakup usług w Bazie Usług Rozwojowych zarządzanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).
 11. Wsparcie firm z sektora w restrukturyzacji zobowiązań wobec ZUS i US (np. w przedłużanie terminów płatności, rozkładanie na raty).
 12. Instrumenty wsparcia powinny być dostępne bez warunku o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS i US powstałych począwszy od marca 2020, gdyż to wykluczy większość przedsiębiorców z sektora, którzy w pierwszej kolejności podejmowali działania w celu utrzymania miejsc pracy, wypłat pracownikom i zachowaniu ciągłości działania.
 13. Uruchomienie środków pomocowych wspomagających firmom przebranżowienie się, zmianę profilu działalności, zmiany grupy docelowej klientów itp.

  Dodatkowo wnosimy o pomoc w usprawnieniu systemu dystrybucji środków:

 1. Zmniejszenie procedur biurokratycznych dla MSP w zakresie obecnych programów z dofinansowaniami na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców (KFS, RPO, PARP) i zmiany wskaźników Operatorów odnośnie np. wieku, płci uczestników i ich wykształcenia. Mamy w Polsce programy UE z niewykorzystanymi środkami – np. bony na edukację, która były możliwe do wykorzystania tylko zdalnie dla osób 50+ z niskimi kwalifikacjami, które np. nie potrafią obsługiwać komputera i prostych programów i potrzebują w tym zakresie stacjonarnego przeszkolenia. Nie mogą wziąć udziału w zdalnych usługach, a przedsiębiorcy w tym czasie przeszkoliliby setki innych pracowników w zakresie kompetencji wymaganych do ratowania firm i ich transformacji, utrzymania miejsc pracy i ochrony polskiej gospodarki przed skutkami Covid-19.
 2. Zapewnienie pełnego udziału reprezentantów sektora w tworzeniu/konsultacjach programu Odbudowy oraz przy założeniach dla przyszłego okresu programowania środków UE.
 3. W planie wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027 utworzyć priorytet szkoleniowy skierowany do sektorów i podmiotów kluczowych z punktu widzenia zapewnienia dobrostanu obywateli, takich jak placówek ochrony zdrowia. Pozwoli to na elastyczne i adekwatne do bieżących potrzeb szkolenie ich kadr. Np. edukacja pielęgniarek.

  Uważamy też, że potrzebne są działania promujące uczenie się przez całe życie i korzystanie z usług rozwojowych, w tym tych świadczonych w formie zdalnej. Wśród nich wskazujemy:

 1. Kampanię społeczną promująca uczenie się osób dorosłych z wykorzystaniem zdalnych form nauczania. Wiele podmiotów i osób dorosłych w Polsce nie chce korzystać z edukacji online z powodu braku przekonania do tej formy nauczania. Badania Bilans Kapitału Ludzkiego pokazują, że Polacy nie podnoszą samodzielnie kompetencji i kwalifikacji, które umożliwi Polsce i polskim firmom konkurowanie z innymi krajami i gospodarkami.
 2. Działania prowadzące do okresowego lub trwałego wyrównanie statusu podatku VAT poprzez zwolnienie wszystkich podmiotów z PKD 85.5 (analogicznie jak instytucje oświaty i szkolnictwa wyższego).
 3. Zwolnienie z VAT usług walidacji i certyfikacji kwalifikacji w ramach ZSK.
Treść pisma PIFS
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.