Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[16.12.2020]

PIFS informuje, że skuteczne ubieganie się o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 może wiązać się z obowiązkami formalnymi, których dopełnienie do końca tego roku może okazać się kluczowe.

Warto zwrócić uwagę na komunikaty, które powinny zostać przesłane przez Banki do 30 listopada br., przedsiębiorcom którzy uczestniczyli w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0 w kwietniu 2020 r. i mogą wymagać od klientów dodatkowych dokumentów weryfikujących fakt, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W zależności m.in. od tego kto w imieniu beneficjenta złożył wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie/ zawarł umowę subwencji finansowej - konieczne będzie dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji finansowej, odpowiednio wskazanych dokumentów /szczegóły pod przyciskiem poniżej/.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
- wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

Co do zasady, dokumenty te mogą zostać złożone w formie papierowej lub elektronicznej. Tyle, że w zakresie pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymagane są formy szczególne. Jeśli są w formie pisemnej muszą być  z podpisami notarialnie poświadczonymi, a jeśli w formie elektronicznej - opatrzone z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Beneficjenci subwencji finansowej PFR zobowiązani są nie później niż do 31 grudnia 2020 r. złożyć do Banku dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej była uprawniona do jej zawarcia.
UWAGA: W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia został przez PFR zamieszczony na stronie internetowej po wybraniu poniższego przycisku.

Informacja PFR - Wzory dokumentów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.