Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[28.12.2020]

W listopadzie ruszyło wsparcie dedykowane dla sektora usług rozwojowych – 5,5 mln zł na szkolenia i doradztwo z zakresu transformacji cyfrowej oraz projektowania i realizacji zdalnych usług rozwojowych. Z przyjemnością informujemy, że udało się pozyskać dodatkowe środki – dlatego uruchomiliśmy dodatkowy nabór na kolejne 3,6 mln zł. W sumie środki na wsparcie dla sektora to 9,1 mln zł!

Dla przypomnienia: projekt jest efektem połączonych wysiłków Ministerstwa Rozwoju, PARP, Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, HRP Group i Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W listopadzie uruchomione zostało dedykowanego wsparcie dla sektora usług rozwojowych, czyli firm szkoleniowych i doradczych z całej Polski. Projekt „antycovidowy” ma za zadanie pomóc firmom naszego sektora w przestawieniu się na zdalne świadczenie usług – co może być remedium na ograniczone możliwości realizacji usług stacjonarnych w czasie pandemii, a także odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

Dla kogo projekt?

Dla przedsiębiorców świadczących usługi rozwojowe i ich pracowników – chcących profesjonalnie projektować, przygotowywać i realizować zdalne usługi rozwojowe oraz planujących transformację cyfrową firmy.

Co mogę uzyskać?

Know how jak świadczyć usługi rozwojowe w formie zdalnej i jak zdigitalizować swój biznes. Wsparcie jest realizowane w formie szkoleń i doradztwa z projektowania, przygotowania i realizacji usług zdalnych (w tym opracowanie strategii transformacji cyfrowej), dofinansowane w 80%.

Od kiedy?

„Zapisy” chętnych przedsiębiorców trwają, Operator uruchomił kolejny nabór, który będzie prowadzony aż do wyczerpania alokacji.

Do kiedy?

Projekt to interwencja antykryzysowa, ograniczona czasowo, uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie czasu na podpisanie umów z chętnymi przedsiębiorcami jeszcze w styczniu 2021. Usługi powinny być realizowane, ocenione i rozliczone nie później niż w czasie 3 miesięcy od podpisania umowy, dla umów podpisanych w styczniu usługi będa mogły być realizowane również w kwietniu.

Jakie usługi?

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci:

A. SZKOLENIE: Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej (czas trwania 40-60h, w tym teoria 5-8h, max 20 osób w grupie) - możliwa jest realizacja całego szkolenia składającego się z 3 modułów lub wybranego modułu - jako odrębnej usługi rozwojowej:

A1. Projektowania zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 12-16h, w tym teoria 1-2h, max 20 osób w grupie)
A2.Technologie do projektowania i tworzenia zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 24-36h, w tym teoria 1-2h, max 20 osób w grupie)
A3.Aspekty prawne i cyberbezpieczeństwo związane z tworzeniem zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 4-8h, w tym teoria 3-4h, max 50 osób w grupie)

B. SZKOLENIE: Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej (czas trwania 32-48h, w tym teoria 5-8h, max 20 osób w grupie) - możliwa jest realizacja całego szkolenia składającego się z 3 modułów lub wybranego modułu - jako odrębnej usługi rozwojowej:

B1. Metodologia realizowania zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 16-24h, w tym teoria 1-2hmax 20 osób w grupie)
B2. Technologie do realizowania zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 12-16h, w tym teoria 1-2h, max 20 osób w grupie)
B3. Aspekty prawne i cyberbezpieczeństwo związane z realizowaniem zdalnych usług rozwojowych (czas trwania 4h, w tym teoria 3-4h, max 50 osób w grupie)

C. DORADZTWO: Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany (czas trwania 30-45h, max 8 osób w grupie)

Jeśli chcesz poznać szczegółowy zakres merytoryczny w/w usług i wymagania stawiane prowadzącym, zapoznaj się z informacjami zawartymi w „Rekomendacji nadzwyczajnej Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych”: REKOMENDCJA RADY SEKTOROWEJ

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych aktualnie pracuje nad rozszerzeniem zakresu merytorycznego projektu o szkolenia i doradztwo dotyczące sprzedaży i marketingu usług rozwojowych, a także e-commerce. Mamy nadzieję poinformować Państwa o rozszerzeniu „oferty” projektu już niebawem, jak tylko Rada zakończy pracę i uzyska dla nowej rekomendacji akceptację PARP.

Jaka jest forma świadczenia usług?

Usługi mogą być realizowane w formie e-learningu (asynchronicznie), usługi zdalnej (w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie (wyłącznie dla grup zamkniętych, w siedzibie przedsiębiorstwa-klienta) - lub jako kombinacja tych form. Z uwagi na sytuację pandemiczną i zmieniające się obostrzenia dot. spotkań zalecamy realizację usług wyłącznie online.

Kto świadczy usługi?

Usługi w ramach projektu może realizować podmiot zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych PARP z uprawnieniami do realizacji usług dofinansowanych z EFS (po weryfikacji spełnienia wymogów PARP), który zgłosi swoje usługi zgodne z Regulaminem Bazy i wymaganiami określonymi dla niniejszego projektu, zawarte m.in. w rekomendacjach Rady Sektorowej. Wszystkie usługi przed uruchomieniem wymagają akceptacji przez naszych ekspertów: muszą być zgodne pod względem zakresu merytorycznego, czasu trwania i formy z rekomendacją Rady Sektorowych, a osoby prowadzące posiadać wymagane konkretne doświadczenie.

Kto jest Operatorem projektu?

Projekt realizuje doświadczony Operator, sprawnie dystrybuujący środki unijne - firma HRP Group (obsługujący również sektor chemiczny i motoryzacyjny), działania skierowane do naszego sektora koordynuje Polska Izba Firm Szkoleniowych, bazą merytoryczną są rekomendacje wypracowane przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Środki na wsparcie „antycovidowe” zostały wyasygnowane w ramach programu POWER, współfinansowanego przez Unię Europejską, nadzór na projektem sprawuje PARP.

Jak to jest zorganizowane?

Wsparcie jest realizowane w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie: WYSZUKIWARKA USŁUG W PROJEKCIE, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę z Operatorem umową wsparcia. Po realizacji usługi i otrzymaniu faktury Przedsiębiorca ubiega się o zaliczkę na 50 % wartości usługi netto, płaci wykonawcy za usługę (100%), po czym Operator po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych dokonuje refundacji pozostałej kwoty dofinansowania. UWAGA! Należy zwracać uwagę nie tylko na limit kwoty na osobę, ale również limity dofinansowania osobogodziny usługi (96 zł dla szkoleń i 240 dla doradztwa), do której jest pełna refundacja w wysokości 80% wartości usługi. Jest możliwa realizacja droższych usług, jednak wiąże się to z niższym (procentowo) dofinansowaniem - jest wymagany większy wkład własny przedsiębiorcy.

Czy wszyscy chętni otrzymają wsparcie?

Środki na nasz sektor są ograniczone do 9,1 mln zł (przy limicie wsparcia na osobę 8,5 tys. zł), a wsparcie jest ograniczone czasowo. Czy wystarczy dla wszystkich chętnych, tego nie wiemy. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są Przedsiębiorcy, którzy w CEIDG lub KRS mają kod PKD 85.5 wskazany jako główna/przeważająca działalność.

Co mam zrobić, żeby skorzystać ze wsparcia?

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid
  2. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  3. Zalogować się do systemu Operatora: https://antycovid-system.przepisnarozwoj.pl/
  4. Po wykonaniu wszystkich powyższych elementów należy złożyć wniosek w Systemie Operatora (o ile będą dostępne środki) i czekać na kontakt ze strony Doradcy. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej przez system Operatora.

Więcej szczegółów: https://hrp.com.pl/projekty/antycovid-przepisnarozwoj/

Infolinia Operatora: 42 208 06 06, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia PARP (w razie problemów z obsługą portalu BUR): 801 332 202, 22 574 07 07, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania anty-covidowe są realizowane w ramach projektu pn. „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego” realizowanego przez Operatora HRP Group Sp z o.o. na podstawie aneksu z dnia 29.09.2020 r. do umowy nr UDA-POWR.02.21.00-00-3028 /18.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.