Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
{16.03.2022]

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19 w bieżącym roku wracamy do organizacji konkursu „INNOWACJA EDUKACYJNA ROKU”.

Uruchomiliśmy I etap konkursu - rejestracja rozwiązania na stronie www konkursu „Innowacja Edukacyjna Roku 2022” możliwa jest do 31 stycznia 2023 r.

Celem konkursu jest propagowanie innowacyjnych usług rozwojowych oraz narzędzi wspierających ich skuteczność i efektywność.

Wspomagamy firmy z sektora usług rozwojowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań (nowych programów uczenia się, nowych narzędzi, także przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii), stąd narodziła się idea promowania najbardziej innowacyjnych firm i tworzonych przez nie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Konkurs skierowany jest do:

  • firm szkoleniowych i firm pracujących na rzecz rynku edukacji;
  • wykonawców usług szkoleniowo – rozwojowych czyli trenerów, coachów, mentorów, ekspertów i doradców etc.;
  • menedżerów działów rozwoju w firmie;
  • i innych, którzy odpowiadają za rozwój ludzi w organizacjach i instytucjach.

Zgłaszane rozwiązania powinny mieć walor rozwiązania nowego, które warto popularyzować. Rozwiązania będą oceniane według 3 kluczowych kryteriów, zakres każdego z nich jest otwarty, a przykładowe interpretacje podajemy poniżej:

1. Innowacyjność – powinny być nowym lub istotnie ulepszonym rozwiązaniem, np.:
a) rozwiązanie wykorzystuje metody rzadko lub dotychczas nie stosowane w danym podejściu do zagadnienia;
b) rozwiązanie zawiera autorskie metody lub autorskie podejście do zagadnienia;
c) rozwiązanie dotyczy najnowszych zachowań / kontekstów / sytuacji / produktów pojawiających się na rynku i w społeczeństwie.

2. Praktyczność – powinny być możliwe do zastosowania w praktyce świadczenia usług rozwojowych, np.:
a) rozwiązanie umożliwia wykorzystanie w różnych branżach (produkcja, sprzedaż,…) lub środowiskach (biznes, NGO,…);
b) rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w typowej sali szkoleniowej lub online; nie wymaga szczególnych środków technicznych;
c) rozwiązanie nie wymaga poniesienia znacznych kosztów.

3. Wartość dodana – ich zastosowanie powinno przynosić efekty edukacyjne na poziomach: wiedzy, umiejętności, zwiększonej świadomości lub efekty biznesowe, np.:
a) rozwiązanie zawiera elementy budujące nowe kompetencje lub w istotny sposób rozszerzające aktualne kompetencje uczestników;
b) rozwiązanie zawiera element refleksji / wyciągnięcia wniosków przez uczestników dla swojej pracy zawodowej;
c) rozwiązanie dotyczy ważnych kompetencji dla branży, grupy zawodowej, rodzaju organizacji.

Szczegóły i informacje o konkursie

Partnerzy Konkursu:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.