Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[19.09.2022]

8 września 2022 r. odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS 2022 oraz XXI Warsztaty PIFS. Wszyscy z przyjemnością spotkali się wspólnie na sali konferencyjnej w miłej atmosferze, po wielu miesiącach głównie zdalnych połączeń. Wielu z nas brakowało rozmów, wymiany zdań na poważnie i chwil pełnych uśmiechów.

Dziękujemy za obecność wszystkim przedstawicielom firm członkowskich, którzy mieli okazję się z nami spotkać, a tym których zabrakło przekazujemy najważniejsze informacje.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia na początku spotkania poznali informacje o strategii i rezultatach działań Zarządu Izby oraz aspektach finansowych i źródłach pozyskiwania funduszy, a także udziale w projektach zewnętrznych, które dotyczyły ubiegłego roku sprawozdawczego. Informacje przedstawił Prezes Zarządu Piotr Piasecki, dziękując jednocześnie całemu Zespołowi współpracowników, którzy aktywnie przyczyniają się do prawidłowego i sprawnego działania Izby.

Po prezentacji Prezesa głos przejął Tomasz Zagajewski – Wiceprzewodniczący Rady PIFS, przedstawiając sprawozdanie z działań Rady PIFS omawiając m.in. kierunki działań podejmowanych przez Radę PIFS, do których należały:
- budowanie wizerunku Izby jako reprezentanta środowiska PIFS na rynku usług rozwojowych,
- aktywizacja firm członkowskich, zaangażowanie ich w działania budujące dobry wizerunek Izby,
- edukacja sektora usług rozwojowych,
- rzecznictwo interesów firm członkowskich.

Kolejnym sprawozdawcą był Konrad Jany – Członek Komisji Rewizyjnej, który przekazał informacje o realizacji kontroli gospodarki finansowej Izby i pozostałych obszarów jej działalności. Komisja dokonała również oceny pracy Zarządu oraz Rady PIFS. Komisja przyjęła Uchwały, zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe Izby, Sprawozdanie Zarządu, rekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu oraz wszystkim Członkom Zarządu. Ponadto Komisja Rewizyjna przyjętymi Uchwałami przyjęła Sprawozdanie Rady PIFS oraz rekomendowała udzielnie absolutorium Radzie PIFS.

Po części sprawozdawczej głos zabrał Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Andrzej Lech i przedstawił projekty Uchwał, które miały podlegać głosowaniu przez uprawnionych do tego reprezentantów firm Członkowskich.
Następnie nadszedł moment na dyskusje nad przedstawionymi sprawozdaniami i propozycjami uchwał. Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania począwszy od 2023 roku, zgodnie z Uchwałą nastąpił wzrost składki o 20%, czyli do 1800 zł, terminy płatności pozostają bez zmian. Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia przegłosowano 13 Uchwał, po tym punkcie porządku obrad zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Po części dotyczącej Walnego nastąpiły spotkania i prezentacje w ramach XXI Warsztatów PIFS.

Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem. Tematyka i eksperci spełnili oczekiwania uczestników. Spotkania warsztatowe składały się z następujących wystąpień i prezentacji:

  • - Trendy w świecie edukacji na postawie konferencji ATD i Nowe podejście do edukacji osób dorosłych wynikające z dokumentów unijnych - materiały przygotowane przez Piotra Piaseckiego Prezesa Zarządu PIFS,
  • - Aktualności w projekcie BUR oraz działania PARP w ramach FERSa – prezentacja dotycząca aktualnego wsparcia dla przedsiębiorców - przedstawiona przez Panią Aleksandrę Berg-Koza zastępcę dyrektora, Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP,
  • - Finansowanie - co to FERS, perspektywa 2021-2027 w tym KPO i FERS - prezentacja Pani Anny Nikowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Edukacji i Zdrowia Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • - Jakość w sektorze, - certyfikacja - co przed audytem, co w trakcie, jak się przygotować do certyfikacji? – prezentacja Pana Piotra Błońskiego Managera produktu SUS 2.0. Audytora zewnętrznego. Zespół Certyfikacji SUS i Assesmentów DEKRA,
  • - Miniwarsztat dla chętnych BUR - wypełnianie “karty usług” - prezentacja przygotowana przez Prezydium Grupy BUR: Pawła Sobczaka InforNet.eu Sp. z o.o., Joannę Baszyńską - SENSE consulting sp. z o.o. i Sebastiana Adamczyka - Fundacja Promocji Nowej Huty,
  • - Nowoczesny marketing w branży edukacyjnej - narzędzia analityczne Google Trends, Key Planner, Google Alerts - bezpłatne formy promocji, budowania marki LinkedIn, Facebook - prezentacja Pani Marzeny Sawickiej – Członka Zarządu PIFS.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie oraz aktywny udział w Warsztatach.
Wszystkie prezentacje przedstawione podczas Warsztatów zostały umieszczone w Bazie wiedzy w Strefie Dla Członków na naszej stronie internetowej.

Sprawdź prezentacje w Strefie Dla Członków

Poniżej krótka fotorelacja z Walnego i Warsztatów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.