Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[22.02.2023]

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 lutego 2023 r. Pani Joanna Kasprzak-Dżyberti Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (prowadząca firmę „Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti”) została powołana na Członka Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

W skład komitetu wchodzi łącznie 59 osób: przedstawiciele samorządów, ministerstw, organizacji pracodawców, organizacji związkowych, pozarządowych, środowiska naukowego, izb gospodarczych i rolniczych, którzy odebrali (10 lutego br.) nominacje na członków pierwszego w kraju Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie 2021-2027 z rąk marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły.

W programie pierwszego spotkania Komitetu, oprócz uroczystego wręczenia aktów nominacyjnych, znalazła się ogólna informacja o programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz po raz pierwszy zaprezentowano propozycje kryteriów formalnych i merytorycznych dla wszystkich działań FEO.

Zarząd Województwa Opolskiego, kierując się dyspozycją wynikającą z Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 poinformował, że w odniesieniu do osób wyznaczonych do składu KM FEO 2021-2027 obowiązuje wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, który oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi. Jednocześnie osoby wyznaczone do składu KM FEO 2021-2027 powinny spełniać następujące wymogi:

 • posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji FEO 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEO 2021-2027,
 • aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie FEO 2021-2027,
 • posiadanie ogólnych kompetencji umożliwiających sprawowanie funkcji w KM FEO 2021-2027, w szczególności:
  - zdolności analityczne i komunikatywność,
  - umiejętność pracy w zespole,
  - umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
  - umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM FEO 2021-2027 od środowisk, które przedstawiciel podmiotu wchodzącego w skład KM FEO 2021-2027 reprezentuje.

Przyjęta struktura Komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich instytucji państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, w tym m.in partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.