Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[24.03.2023]

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Kieruję do Was ten list z kilku ważnych powodów. W tym roku kończy się trzyletnia kadencja wszystkich organów PIFS. W czerwcu spotykamy się na Walnym Zgromadzeniu, na którym wybierzemy nowe władze i podejmiemy uchwały które ukształtują aktywność PIFS na rzecz sektora na kolejne lata. Minęła dekada, kiedy na warsztatach programowych PIFS określiliśmy ramy strategii PIFS na rzecz rozwoju sektora i pięć filarów aktywności, które aktualizowaliśmy w kolejnych latach na walnych zgromadzeniach.

Skala zmian jakie wynikają z rozwoju cywilizacyjnego, naznaczonych spektakularnymi czynnikami życia społecznego i gospodarczego stawia także przed nami wyzwania znalezienia nowej odpowiedzi na te procesy. Potrzebne jest nowe podejście do tych zmian, które oznaczają poszerzenie ram działania sektora, jego zróżnicowanie, wyzwania technologiczne i społeczne. Jednocześnie potrzebujemy silnego akcentowania tych wartości które nas identyfikują i przesądzają o roli i znaczeniu usług rozwojowych – podejście do procesu rozwoju w którego centrum jest osoba ucząca się, upowszechnianie profesjonalnych praktyk i standardów jakości usług rozwojowych.
Wiele podobnych do nas organizacji odczuwa skutki kryzysu samorządności, aktywności społecznej i spadku zainteresowania działaniami wspólnotowymi. Ostatnie lata, w tym szczególnie krytyczny czas pandemii COVID pokazał jaki decydujący wpływ na przetrwanie dużej części sektora miały działania PIFS i wywalczenie skutecznej tarczy antykryzysowej dla sektora. Aby zachować potencjał i zdolność do skutecznego reagowania w interesie firm sektora, potrzebne są nowe idee, nowe twarze, świeże zasoby i klimat dla działań w interesie wspólnym. Czerwcowe Walne Zgromadzenie członków będzie uwieńczeniem tego, co zdołamy wypracować wspólnie wcześniej i co ułatwi także wybór władz na nową kadencję. I właśnie dlatego:

Zapraszam Was na kilkugodzinne warsztaty programowe PIFS, w dniu 25 kwietnia 2023 roku do Warszawy, do Centrum Konferencyjnego Golden Floor EuroCentrum, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W godzinach 11.00 – 16.00, z przerwą na ciepły posiłek, odbędziemy dyskusje warsztatowe w grupach roboczych i we wspólnej debacie, które określą, co dla członków PIFS jest najpotrzebniejsze i najważniejsze w perspektywie najbliższych lat i czym PIFS powinna się zająć w sposób szczególny i na czym koncentrować swój wysiłek i dysponowane zasoby. Zapraszamy do roboczej dyskusji w trybie bezpośrednim – takich rozmów i kontaktów po latach pandemii brakuje nam szczególnie. Udział i głos każdego jest ważny – zarówno tych „starych” członków PIFS jak i tych którzy są w Izbie od niedawna tworząc jej różnorodność i wnosząc nowe spojrzenie.

Aby lepiej przygotować nasze spotkanie i nadać mu ramy organizacyjne i merytoryczną strukturę proponujemy już dzisiaj otwartą dyskusję zarówno tych, którzy wezmą udział w warsztatach, jak i tych, którzy w tej formie zdalnej zechcą wyrazić swoje sugestie czy deklaracje zaangażowania osobistego w działania Izby. Zapraszam na forum dyskusyjne w formie ankiety.

Zgłoszenia udziału w tym spotkaniu nasi Członkowie mogą kierować za pośrednictwem formularza ankiety, do której link został podany w newsletterze wysłanym do Członków 24 marca 2023. Link do ankiety jest dostępny również na zamkniętej grupie dyskusyjnej na Facebook dedykowanej Członkom PIFS.

Piotr Piasecki
Prezes Zarządu PIFS

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.