Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[30.04.2023]

Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS, które odbędzie się 14 czerwca 2024 o godz. 15.30 w formie stacjonarnej w Apart Hotel Termy Uniejów sala Konferencyjna nr 3, I piętro

Porządek obrad

W przypadku braku wymaganego quorum (reprezentacji co najmniej 50% członków PIFS) w pierwszym terminie, to jest o godz. 15:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie Art. 16 ust. 2 Statutu PIFS, w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 15:45, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Zgodnie z art. 12 i art. 16 Statutu PIFS w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Izby osobiście lub poprzez upoważnionych przedstawicieli, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Prawo reprezentowania członka na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalane na podstawie posiadanej przez Biuro PIFS dokumentacji członkowskiej i zawartej w niej informacji o uprawnieniach do reprezentacji. Zarząd PIFS prosi, aby w przypadku, gdy prawo do reprezentacji członka ujawnione w tej dokumentacji nie jest jednoosobowe lub gdy w Walnym Zgromadzeniu reprezentować będzie członka inna osoba, przedstawiciel członka PIFS dysponował pełnomocnictwem do reprezentowania na ZWZ (bez konieczności poświadczenia notarialnego) udzielonym przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji.

Poniżej umieszone zostały linki do materiałów na Walne Zgromadzenie. Brakujące dokumenty Sprawozdań organów statutowych będą na bieżąco uzupełniane, prosimy zatem o sprawdzanie aktualizacji strony.

Pobierz wzór pełnomocnictwa

Projekt ordynacji wyborczej Projekt regulaminu

Regulamin Hotelu Apart Hotel Termy Uniejów

Klauzula RODO

Wszystkie informacje konieczne do rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu i na XXIII Warsztaty oraz lokalizacji miejsca znajdziecie Państwo wybierając poniższy przycisk.

Rejestracja na Walne Zgromadzenie PIFS 2024 i XXIII Warsztaty PIFS

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.