Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo Projektu przepis na menadżera logo Innowacja Edukacyjna Roku logo Facebook logo Linkedin logo Serwisu You Tube
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
Warsztaty i Walne Zgromadzenie PIFS
[07.05]

Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS, które odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 (w drugim terminie o godz. 10.30) w „4 Żywioły Falenty” - Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym (Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty).

Porządek obrad

W przypadku braku wymaganego quorum (reprezentacji co najmniej 50% członków PIFS) w pierwszym terminie (godz. 10:00), Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie Art. 16 ust. 2 Statutu PIFS, w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10:30, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Zgodnie z art. 12 i art. 16 Statutu PIFS w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Izby osobiście lub poprzez upoważnionych przedstawicieli, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Prawo reprezentowania członka na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalane na podstawie posiadanej przez Biuro PIFS dokumentacji członkowskiej i zawartej w niej informacji o uprawnieniach do reprezentacji. Zarząd PIFS prosi, aby w przypadku, gdy prawo do reprezentacji członka ujawnione w tej dokumentacji nie jest jednoosobowe lub gdy w Walnym Zgromadzeniu reprezentować będzie członka inna osoba, przedstawiciel członka PIFS dysponował pełnomocnictwem do reprezentowania na ZWZ (bez konieczności poświadczenia notarialnego) udzielonym przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji, które powinno być złożone do sekretariatu ZWZ przed rozpoczęciem obrad.

Pobierz wzór pełnomocnictwa

Projekt ordynacji wyborczej Projekt regulaminu

Przypominamy, że po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbędą się XVIII Warsztaty PIFS - więcej szczegółów na stronie: KLIK

Rejestracja
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.