Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1

[18.11] Przedstawiamy Państwu zapytanie dotyczące świadczenia usług najmu lokalu biurowego, który będzie wykorzystywany jako biuro projektu „Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych” (dalej: Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.02.12.00-00-SR17/18 z dnia 09 września 2019 r. (dalej: Umowy), zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polska Izbą Firm Szkoleniowych (dalej PIFS). Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dotyczące braku wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

Zapraszamy do składania ofert.

18.11.2019 r.

Zapytanie

Poniżej możecie państwo pobrać załącznik nr 1 i nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Lider projektu: Polska Izba Firm Szkoleniowych

Projekt POWR.02.12.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.