Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo Projektu przepis na menadżera logo Innowacja Edukacyjna Roku logo Facebook logo Linkedin logo Serwisu You Tube
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[21.01.2021]

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które przedłuża i rozszerza pomoc z Tarczy branżowej, do tej pory oznaczonej jako Tarcza 6.0, ale już nowe działania wskazywane są jako działania Tarczy Branżowej 7.0
Rozszerzenie na grudzień oraz styczeń, dotyczy większości członków PIFS - PKD 85.59A , 85.59B

Zmiany mają wejść w życie od 1 lutego 2021 r., natomiast wnioski będzie można składać do 31 marca.

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z naszego sektora:

  1. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
  2. Wypłata dwukrotnie ponownego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać w naszej branży dwukrotnie.
  3. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności tzw. mała dotacja – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 marca 2021 r.
  4. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników - nie ujęte w liście kodów, gdyż dla naszego sektora za listopad, grudzień i styczeń ujęte było na 3 miesiące w Tarczy Branżowej - Tarczy 6.0 po 2 000 zł do etatu pracownika.

W tej chwili trwa przygotowanie przez urzędy naborów. O świadczenia będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami pomocy dla firm szkoleniowych i Trenerów. .

Pomoc dla firm i Trenerów

Rozszerzenie Tarczy Branżowej - kwiecień 2021
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.