Wyszukiwarka

Zamknij

Dla członków

Zamknij
Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS i XXIII Warsztaty PIFS 2024

Uniejów | 14-15 czerwca 2024

Podsumowanie wydarzenia

Raport z Badania zrealizowany przez Sedlak & Sedlak

Raport - Potrzeby szkoleniowe i finansowanie działań rozwojowych w 2023 już dostępny w Strefie Dla Członków

Sprawdź wyniki badania

Uwagi PIFS do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekt ustawy Prawo Oświatowe (BCU i ZSK)

Poznaj treść opinii PIFS

Ustawa o aktywności zawodowej

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez PIFS analizą porównawczą nowej wersji projektu ustawy

Analliza porównawcza - szczegóły

Grupa BUR

Utworzenie w PIFS Grupy tematycznej ds. Bazy Usług Rozwojowych BUR

Poznaj szczegóły

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Webinary i materiały dla edukatorów, branżowe Know How w ramach projektu Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Poznaj działania Rady

SUS 2.0

Dołącz do grona firm, które potwierdziły swój profesjonalizm wdrażając branżowy standard jakości i przechodząc niezależny audyt

Poznaj szczegóły SUS

O Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Jesteśmy największą organizacją branżową zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, naszymi członkami jest blisko 400 firm i organizacji. Są wśród nas mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form.


Co robimy dla branży?

Rzecznictwo interesów branży

Działamy na rzecz przejrzystych i konkurencyjnych warunków funkcjonowania podmiotów branży – opiniujemy akty prawne, projekty, strategie, interweniujemy w przypadkach rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności.


Opinie i stanowiska >

Reprezentacja sektora

Jesteśmy inicjatorem i koordynatorem „Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”, reprezentacji naszego sektora, zrzeszającej organizacje branżowe. Sojusz ma swoje umocowanie w systemie edukacji w Polsce – przedstawiciel Sojuszu jest członkiem Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członkowie spotykają się regularnie, ciało jest platformą wymiany poglądów i opinii dotyczących systemu edukacji.


Sojusz >

Wyznaczanie i wspieranie standardów jakości

Wyznaczamy ogólnodostępne standardy jakości zarządzania i świadczenia usług rozwojowych, dzielimy się dobrymi praktykami i pomagamy w ich wdrożeniu


Jakość >

Networking

Dajemy możliwość wymiany doświadczeń, know-how, kontaktów, nasze otwarte imprezy (np. Kongres Edukacji Pozaformalnej, spotkania regionalne) stwarzają świetne warunki do nawiązywania i utrwalania relacji


KEP >

Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie

LLL to narzędzie rozwoju osobistego i organizacji, wspieramy ideę, przez co powiększamy wolumen usług rozwojowych realizowanych przez firmy i osoby prywatne. Robimy to przez organizację wydarzeń wspierających kształcenie się przez całe życie (np. Dni uczenia się dorosłych), wydarzenia z udziałem firm z branży oraz ich klientów, aktywny udział w imprezach dla przedsiębiorców oraz zaangażowanie w kształtowanie warunków realizacji usług rozwojowych finansowanych z EFS i środków krajowych.


Dni uczenia się dorosłych>

Co robimy dla naszych Członków?

Szybki dostęp do najświeższej, wysokojakościowej informacji branżowej

Nasi Członkowie mają dostęp do informacji o zmianach prawa, planach „systemowych”, regulacjach i ciekawych konkursach EFS oraz o systemie kwalifikacji itp. w formie spotkań, warsztatów, seminariów, kongresów, webinarów i newslettera


Warsztaty i seminaria tematyczne

Organizujemy dla Członków spotkania, najbliższe warsztaty informacyjne są dostępne w aktualnościach w sekcji „wydarzenia”


Wydarzenia >

Webinaria

Organizujemy webinaria dotyczące ważnych dla branży i atrakcyjnych merytorycznie tematówKalendarium >

Newsletter gospodarczy Lewiatana

Od 04.2018 przekazujemy Członkom newsletter biznesowy Lewiatana, najbardziej aktywnej organizacji Pracodawców w Polsce o świetnym serwisie informacyjnym, prawnym i biznesowym


Interwencje

W imieniu Członków interweniujemy w sprawach „systemowych”, rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności


Opinie i stanowiska >

Korzystne warunki finansowe certyfikacji SUS 2.0

Członkowie PIFS zamawiając audyt certyfikacyjny SUS 2.0 mają prawo do skorzystania z rabatu w wysokości ponad 1000 zł netto


strona SUS >

Preferencyjne warunki finansowe udziału w płatnych wydarzeniach

W przypadku organizacji płatnych wydarzeń lub działań promocyjnych (np. stoiska wystawiennicze na kongresach i konferencjach, reklama, mailingi) członkowie PIFS zawsze mogą liczyć na korzystne warunki finansowe


Promocja Członków

Promujemy naszych Członków przy okazji organizowanych przez Izbę wydarzeń (np. bezpłatne sesje równoległe podczas Kongresu), już wkrótce poinformujemy Państwa o dodatkowych możliwościach promocji wśród klientów – członków Lewiatana.


Pokaż więcej

Dołącz do nas

Aktualności

Rezygnacja z pełnienia roli Członka Zarządu PIFS ...
Aktualności
24.07.2024

Rezygnacja z pełnienia roli Członka Zarządu PIFS ...

[24.07.2024] Pragniemy poinformować, iż z dniem 16 czerwca 2024 Członkini Zarządu PIFS - Joanna Mihułka-Petru złożyła oficjal ...
Badanie #LearningEvolution2024: Trendy i preferenc ...
Aktualności
22.07.2024

Badanie #LearningEvolution2024: Trendy i preferenc ...

[22.07.2024] Polska Izba Firm Szkoleniowych jako Partner badania 👉#LearningEvolution2024: Trendy i preferencje szkoleniowe oc ...
Podsumowanie wydarzenia - Walne Zgromadzenie oraz ...
Aktualności
19.06.2024

Podsumowanie wydarzenia - Walne Zgromadzenie oraz ...

[18.06.2024] W dniach 14-15 czerwca 2024 roku, w Uniejowie, odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS 2024 oraz ...
Grupa Tematyczna ds. Jakości
Aktualności
18.06.2024

Grupa Tematyczna ds. Jakości

[18.06.2024] Powołanie Grupy Tematycznej ds. Jakości Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych ogłasza, ż ...
Ważne projekty aktów prawnych. Nowy projekt ustawy ...
Aktualności
28.05.2024

Ważne projekty aktów prawnych. Nowy projekt ustawy ...

[29.05.2024] Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt ustawy która zastąpi dotychczasowa ustawę – o ...
Walne Zgromadzenie i XXIII Warsztaty PIFS - 14-15 ...
Aktualności
18.05.2024

Walne Zgromadzenie i XXIII Warsztaty PIFS - 14-15 ...

[20.05.2024] Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe warsztaty tematyczne, które otworzą przed Wami nowe perspektywy w obszarze dostę ...
Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024 - Podsumowanie k ...
Aktualności
11.05.2024

Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024 - Podsumowanie k ...

[11.05.2024] Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszej Konferencji Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024, za aktywne uczestnictwo ...
14 czerwca Uniejów Walne Zgromadzenie PIFS
Aktualności
30.04.2024

14 czerwca Uniejów Walne Zgromadzenie PIFS

[30.04.2023] Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniow ...
Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024 - Kraków 9 maja ...
Aktualności
22.04.2024

Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024 - Kraków 9 maja ...

[22.04.2024] Zapraszamy przedstawicieli świadczących usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, coaching itp.) na konferencję "Mało ...
Nowy wizerunek, nowa energia: Nowy logotyp Polskie ...
Aktualności
22.04.2024

Nowy wizerunek, nowa energia: Nowy logotyp Polskie ...

[22.04.2024] Nowy wizerunek, nowa energia: Nowy logotyp Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Mamy zaszczyt ogł ...
Dolnośląskie Usługi Rozwojowe 2024 - Podsumowanie ...
Aktualności
11.04.2024

Dolnośląskie Usługi Rozwojowe 2024 - Podsumowanie ...

[11.04.2024] Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszej Konferencji Dolnośląskie Usługi Rozwojowe 2024, za aktywne uczestnictw ...
Działasz w branży szkoleniowo-doradczej? Zaoferuj ...
Aktualności
03.04.2024

Działasz w branży szkoleniowo-doradczej? Zaoferuj ...

[03.04.2023] Serdecznie zapraszamy firmy szkoleniowo – doradcze z województwa warmińsko-mazurskiego na bezpłatne spotkanie, pt ...
Informacja o projekcie 4.0 i o wszystkich operator ...
Aktualności
28.03.2024

Informacja o projekcie 4.0 i o wszystkich operator ...

[28.03.2024] Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z operatorami: Ośrodkiem Doradztwa i Tre ...
Życzenia Wielkanocne
Aktualności
25.03.2024

Życzenia Wielkanocne

[25.03.2024]
Dolnośląskie Usługi Rozwojowe 2024 - Konferencja P ...
Aktualności
20.03.2024

Dolnośląskie Usługi Rozwojowe 2024 - Konferencja P ...

[20.03.2024] Zapraszamy przedstawicieli świadczących usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, coaching itp.) na konferencję "Doln ...
Podsumowanie konferencji - Kujawsko-Pomorskie Usłu ...
Aktualności
09.03.2024

Podsumowanie konferencji - Kujawsko-Pomorskie Usłu ...

[09.03.2024] Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszej Konferencji Kujawsko-Pomorskie Usługi Rozwojowe 2024, za aktywne uczes ...
Przesuń palcem aby
zobaczyć kolejne
Filtruj:

Warsztaty on-line - najbardziej poszukiwane kompet ...
Wydarzenia
01.06.2022

Warsztaty on-line - najbardziej poszukiwane kompet ...

[01.06.2022] Szanowni Państwo, W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz firmy Bluehil ...
Warsztaty on-line - najbardziej poszukiwane kompet ...
Wydarzenia
01.06.2022

Warsztaty on-line - najbardziej poszukiwane kompet ...

[01.06.2022] Szanowni Państwo, W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz firmy Bluehil ...
Warsztaty on-line - najbardziej poszukiwane kompet ...
Wydarzenia
01.06.2022

Warsztaty on-line - najbardziej poszukiwane kompet ...

[01.06.2022] Szanowni Państwo, W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz firmy Bluehil ...
Konferencja Nowoczesne rozwiązania technologiczne ...
Wydarzenia
30.04.2022

Konferencja Nowoczesne rozwiązania technologiczne ...

[30.04.2022] Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) organizuje konferencję "Nowoczesne rozwiązania technologiczn ...
Spotkanie z Komisją Europejską - nowy projekt Part ...
Wydarzenia
12.01.2022

Spotkanie z Komisją Europejską - nowy projekt Part ...

[12.01.2022] W ramach współpracy Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z Departamentem Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej ...
Konferencja - Edukacja dla rynku pracy – perspekty ...
Wydarzenia
16.11.2021

Konferencja - Edukacja dla rynku pracy – perspekty ...

[16.11.2021] W imieniu organizatorów konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych i Regionalnego Centrum ds. ZSK w regionie łódzkim, a ta ...
Zaproszenie na VI Forum Edukacji Dorosłych
Wydarzenia
16.11.2021

Zaproszenie na VI Forum Edukacji Dorosłych

[16.11.2021] W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Krajowego Biura EPALE serdecznie zapraszamy na VI Forum Edukacji Dorosłych, kt ...
I Forum Języka Polskiego: Język polski - tradycja ...
Wydarzenia
10.06.2021

I Forum Języka Polskiego: Język polski - tradycja ...

[10.06.2021] W imieniu Organizatora Fundacji Ambitna Polska oraz współorganizatorów Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi i In ...
Webinarium: Zmiany w Kartach Usług publikowanych w ...
Wydarzenia
11.05.2021

Webinarium: Zmiany w Kartach Usług publikowanych w ...

[12.05.2021] Zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez PARP pn. "Zmiany w Kartach Usług publikowanych w BUR oraz Standard Usł ...
Webinarium Nowy Standard, Nowa Jakość: Standard Us ...
Wydarzenia
10.03.2021

Webinarium Nowy Standard, Nowa Jakość: Standard Us ...

[7.03.2021] W imieniu Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych zapraszamy Państwa do udziału w webinarium "Nowy Standard, Nowa Jakość ...
PRZYGOTOWANIE KART USŁUG: Webinar dla usługodawców ...
Wydarzenia
04.12.2020

PRZYGOTOWANIE KART USŁUG: Webinar dla usługodawców ...

[4.12.2020] Szanowni Państwo, Specjalnie dla usługodawców, którzy przygotowują lub planują usługi dla sektora usług rozwojow ...
Zaproszenie na V Forum Edukacji Dorosłych
Wydarzenia
10.11.2020

Zaproszenie na V Forum Edukacji Dorosłych

[10.11.2020] W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Krajowego Biura EPALE serdecznie zapraszamy na V Forum Edukacji Dorosłych, któ ...
Akademia kompetencji niezbędnych w realizowaniu zd ...
Wydarzenia
25.09.2020

Akademia kompetencji niezbędnych w realizowaniu zd ...

[25.09.2020] W imieniu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - Lidera projektu "Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych" oraz Fund ...
Akademia kompetencji niezbędnych w realizowaniu zd ...
Wydarzenia
25.09.2020

Akademia kompetencji niezbędnych w realizowaniu zd ...

[25.09.2020] W imieniu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - Lidera projektu "Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych" oraz Fund ...
Akademia kompetencji niezbędnych w realizowaniu zd ...
Wydarzenia
25.09.2020

Akademia kompetencji niezbędnych w realizowaniu zd ...

[25.09.2020] W imieniu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - Lidera projektu "Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych" oraz Fund ...
Konferencja EPALE: Shaping the future of Adult Lea ...
Wydarzenia
17.09.2020

Konferencja EPALE: Shaping the future of Adult Lea ...

W imieniu Centralnego Biura EPALE oraz Krajowego Biura EPALE Polska zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji online, skie ...
Przesuń palcem aby
zobaczyć kolejne
Opinia PIFS o projekcie ustawy o rynku pracy i słu ...
Opinie i stanowiska
04.07.2024

Opinia PIFS o projekcie ustawy o rynku pracy i słu ...

[04.07.2024] Opinia PIFS o projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia Nawiązując ...
Ważne projekty aktów prawnych. Nowy projekt ustawy ...
Opinie i stanowiska
28.05.2024

Ważne projekty aktów prawnych. Nowy projekt ustawy ...

[29.05.2024] Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt ustawy która zastąpi dotychczasowa ustawę – o ...
Konsultacje projektu ustawy – uproszczenia dla prz ...
Opinie i stanowiska
10.04.2024

Konsultacje projektu ustawy – uproszczenia dla prz ...

[09.04.2024] Konsultacje projektu ustawy – uproszczenia dla przedsiębiorców 5 kwietnia br. Ministerstwo Rozwoju i Technolo ...
Opinia PIFS i Rady ds. Kompetencji Sektora Usług R ...
Opinie i stanowiska
18.04.2023

Opinia PIFS i Rady ds. Kompetencji Sektora Usług R ...

[18.04.2023] 20 marca poinformowaliśmy Was o podjęciu prac nad zaopiniowaniem ogłoszonego projektu ustawy zawierającego istotne z ...
Opinia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - nowa kwa ...
Opinie i stanowiska
23.03.2023

Opinia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - nowa kwa ...

[14.03.2023] W związku z prośbą Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lutego 2023 r. o zaopiniowanie wniosku o włączenie do ZSK n ...
Opinia POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH dotycząca ...
Opinie i stanowiska
15.02.2023

Opinia POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH dotycząca ...

[16.02.2023] Ostatnie dwa tygodnie to intensywne konsultacje naszej opinii na temat projektu nowego rozporządzenia BUR. Zwróciliś ...
Uwagi Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dotyczące „ ...
Opinie i stanowiska
15.11.2022

Uwagi Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dotyczące „ ...

[24.04.2023 - aktualizacja] Konsultacje rządowego projektu ustawy – o aktywności zawodowej – nowa wersja projektu z 27 marca 2 ...
Organizacja szkoleń stacjonarnych w pandemii - inf ...
Opinie i stanowiska
16.10.2020

Organizacja szkoleń stacjonarnych w pandemii - inf ...

[16.10.2020] Szanowni Państwo, w związku z intensywnymi sygnałami firm członkowskich i licznych pytań i wątpliwości nas ...
Stanowisko Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dotycz ...
Opinie i stanowiska
25.05.2020

Stanowisko Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dotycz ...

[25.05.2020] Koleżanki i Koledzy! W odpowiedzi na Wasze liczne pytania związane ze statusem organizacji szkoleń stac ...
Kolejna kwalifikacja „trenerska” do zaopiniowania ...
Opinie i stanowiska
10.02.2020

Kolejna kwalifikacja „trenerska” do zaopiniowania ...

[10.02.2020] Firma VCC złożyła kolejny wniosek o włączenie do ZSK nowej kwalifikacji „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompeten ...
Zaopiniuj EFS w konsultacjach KE
Opinie i stanowiska
30.01.2020

Zaopiniuj EFS w konsultacjach KE

[31.01.2020] Informujemy, że Dyrekcja Generalna EMPL Komisji Europejskiej prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wsparcia Europejskiego Fun ...
PIFS opiniuje projekt nowej kwalifikacji
Opinie i stanowiska
30.01.2020

PIFS opiniuje projekt nowej kwalifikacji

[30.01.2020] Firma VCC złożyła wniosek o włączenie do ZSK nowej kwalifikacji „Prowadzenie treningu negocjacji”, a Ministerstwo Rozwoju ...
Nowelizacja ustawy o PARP
Opinie i stanowiska
30.04.2019

Nowelizacja ustawy o PARP

[30.04] W najbliższych dniach zostanie opublikowana uchwalona 4 kwietnia br. przez Sejm i podpisana już przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy ...
Zasady prowadzenia polityki rozwoju – projekt usta ...
Opinie i stanowiska
30.04.2019

Zasady prowadzenia polityki rozwoju – projekt usta ...

[30.04] Inicjatywa regulacji jest uzasadniana potrzebą uporządkowania i koordynacji planów i polityk rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym, pon ...
Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucja ...
Opinie i stanowiska
30.04.2019

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucja ...

[30.04] Projekt jest związany głównie z wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2018 r., a jego najistotniejszym elementem jest ...
Prace nad „nowym PZP”
Opinie i stanowiska
30.04.2019

Prace nad „nowym PZP”

[30.04] Opublikowany został projekt ustawy – prawo Zamówień Publicznych. Intencją projektu „nowe PZP” jest uwzględnienie licznych uwag i wniosków d ...
Przesuń palcem aby
zobaczyć kolejne
Podsumowanie wydarzenia - Walne Zgromadzenie oraz ...
Z życia izby
17.06.2024

Podsumowanie wydarzenia - Walne Zgromadzenie oraz ...

[18.06.2024] W dniach 14-15 czerwca 2024 roku, w Uniejowie, odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS 2024 oraz ...
14 czerwca Uniejów Walne Zgromadzenie PIFS
Z życia izby
14.05.2024

14 czerwca Uniejów Walne Zgromadzenie PIFS

[30.04.2023] Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniow ...
Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024 - Podsumowanie k ...
Z życia izby
14.05.2024

Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024 - Podsumowanie k ...

[11.05.2024] Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszej Konferencji Małopolskie Usługi Rozwojowe 2024, za aktywne uczestnictwo ...
Nowe Prezydium Grupy Tematycznej ds. BUR w PIFS
Z życia izby
26.03.2024

Nowe Prezydium Grupy Tematycznej ds. BUR w PIFS

[26.03.2024] W dniu 21 marca 2024 odbyło się kolejne, 43 posiedzenie online Grupy Tematycznej ds. Bazy usług Rozwojowej PIFS. W zwi ...
Znamy termin kampanii Dni uczenia się dorosłych 20 ...
Z życia izby
15.11.2023

Znamy termin kampanii Dni uczenia się dorosłych 20 ...

[15.11.2023] 14-21 września 2024 - znamy termin kampanii Dni uczenia się dorosłych 2024 ! Jeżeli masz w sobie ...
16.06. WARSZAWA WALNE ZGROMADZENIE PIFS
Z życia izby
29.04.2023

16.06. WARSZAWA WALNE ZGROMADZENIE PIFS

[29.04.2023] Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych ...
Joanna Kasprzak-Dżyberti Członkiem Komitetu Monito ...
Z życia izby
22.02.2023

Joanna Kasprzak-Dżyberti Członkiem Komitetu Monito ...

[22.02.2023] Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 lutego 2023 r. Pani Joanna Kasprzak-Dżyberti Pełnomocnik Zarządu Polskie ...
Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze E ...
Z życia izby
20.02.2023

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze E ...

[20.02.2023] Powołanie Komitetu Monitorującego to jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu regionalnego z no ...
Nowa Przewodnicząca Grupy Tematycznej ds. Bazy Usł ...
Z życia izby
05.02.2023

Nowa Przewodnicząca Grupy Tematycznej ds. Bazy Usł ...

[03.02.2023] Informujemy, że w dniu 2 lutego 2023 odbyło się XIX posiedzenie w trybie zdalnym Grupy Tematycznej ds. Bazy usług ...
Za nami Walne Zgromadzenie PIFS 2022 oraz XXI Wars ...
Z życia izby
19.09.2022

Za nami Walne Zgromadzenie PIFS 2022 oraz XXI Wars ...

[19.09.2022] 8 września 2022 r. odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS 2022 oraz XXI Warsztaty PIFS. Wszyscy z przyjemnością ...
8.09. Walne Zgromadzenie PIFS
Z życia izby
10.07.2022

8.09. Walne Zgromadzenie PIFS

[12.07.2022] Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szk ...
Grupa tematyczna ds. Bazy Usług Rozwojowych w PIFS ...
Z życia izby
05.04.2022

Grupa tematyczna ds. Bazy Usług Rozwojowych w PIFS ...

[05.04.2022] W PIFS powstała Grupa tematyczna ds. BUR. Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych ogłasza, że na XI posiedzeniu w dniu ...
Za nami Walne Zgromadzenie PIFS 2021
Z życia izby
20.09.2021

Za nami Walne Zgromadzenie PIFS 2021

[20.09.2021] Za nami obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS 2021. To już drugi raz, kiedy z uwagi na pandemię COVID-19 obrady odbyły s ...
2.09. WARSZAWA WALNE ZGROMADZENIE PIFS
Z życia izby
30.07.2021

2.09. WARSZAWA WALNE ZGROMADZENIE PIFS

[30.07.2021] Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniow ...
Tarcza Finansowa PFR - komunikat o uzyskaniu Subwe ...
Z życia izby
08.07.2021

Tarcza Finansowa PFR - komunikat o uzyskaniu Subwe ...

[8.07.2021] Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządoweg ...
Za nami Walne Zgromadzenie PIFS 2020
Z życia izby
09.09.2020

Za nami Walne Zgromadzenie PIFS 2020

[09.09.2020] Za nami obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS 2020. Z uwagi na pandemię COVID-19 obrady odbyły się w formie stacjonarnej ...
Przesuń palcem aby
zobaczyć kolejne

Ludzie PIFS

Piotr Piasecki
Piotr Piasecki

Prezes Zarządu

Odpowiedzialny jest za:
1. Zarządzanie strategią i kierowanie pracami zarządu oraz biura PIFS
2. Finanse Izby
3. Reprezentacja Izby na zewnątrz, w tym kontakty z kluczowymi partnerami oraz z mediami
4. Zintegrowany System Kwalifikacji i polityka LLL
5. Jakość usług rozwojowych, w tym standard SUS 2.0 i KDP
6. Legislacja związana z rozwojem rynku usług rozwojowych i uczeniem się przez całe życie
7. Promocja Izby na zewnątrz – w szczególności współpraca z Lewiatanem i PARP
Piotr Grzechowiak
Piotr Grzechowiak

Członek Zarządu

Odpowiedzialny jest za:
1. Obszary formalno-prawne działania PIFS, w tym pozyskanie i współpraca z kancelarią prawną
2. Obszary formalno-prawne sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
3. Rzecznictwo interesów w sprawach funduszy unijnych (EFS, FERS, KFS, BUR, podatki, przedsiębiorczość)
4. Organizacja i prowadzenie Grupy ekspertów PIFS ds. Prawa i EFS
5. Obszary jakości sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
Tomasz Radkiewicz
Tomasz Radkiewicz

Członek Zarządu

Odpowiedzialny jest za:
1. Obszary jakości sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
2. Obszar standaryzacji i certyfikacji - SUS 2.0 i KDP, współpraca z podmiotami certyfikującymi, podmiotami wspomagającymi sektor w obszarze standardów i know-how)
3. Promocja jakości i standardów usług rozwojowych, na zewnątrz (w tym dla odbiorców usług)
4. Animowanie Grupy Tematycznej ds. jakości w PIFS
5. Rozwój Know-how członków (nowoczesne treści edukacyjne, technologie, narzędzia, dobre praktyki i standardy)
6. Animowanie opisów kwalifikacji
Tomasz Zagajewski
Tomasz Zagajewski

Członek Zarządu

Odpowiedzialny jest za:
1. Rzecznictwo interesów w sprawach funduszy unijnych (EFS, KFS, BUR)
2. Środki MRPiPS – w szczególności KFS, w tym konsultacje i informacje dla członków
3. Reprezentacja PIFS w KM FERS
4. Projekty wewnętrzne dla członków
5. Komunikacja wewnętrzna w PIFS
6. Animowanie grup regionalnych i grup tematycznych PIFS
Przesuń palcem aby
zobaczyć kolejne
Joanna Dębek
Joanna Dębek

Przewodnicząca Rady PIFS

Joanna Baszyńska
Joanna Baszyńska

Wiceprzewodnicząca Rady PIFS

Marta Janik
Marta Janik

Wiceprzewodnicząca Rady PIFS

Wojciech Drabko
Wojciech Drabko

Wiceprzewodniczący Rady PIFS

Przesuń palcem aby
zobaczyć kolejne
Andrzej Lech
Andrzej Lech

Doradca Zarządu PIFS

Renata Kowalska
Renata Kowalska

Dyrektor Biura

Przesuń palcem aby
zobaczyć kolejne

 • Piotr Piasecki
  Piotr Piasecki

  Prezes Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Zarządzanie strategią i kierowanie pracami zarządu oraz biura PIFS
  2. Finanse Izby
  3. Reprezentacja Izby na zewnątrz, w tym kontakty z kluczowymi partnerami oraz z mediami
  4. Zintegrowany System Kwalifikacji i polityka LLL
  5. Jakość usług rozwojowych, w tym standard SUS 2.0 i KDP
  6. Legislacja związana z rozwojem rynku usług rozwojowych i uczeniem się przez całe życie
  7. Promocja Izby na zewnątrz – w szczególności współpraca z Lewiatanem i PARP
  Piotr Grzechowiak
  Piotr Grzechowiak

  Członek Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Obszary formalno-prawne działania PIFS, w tym pozyskanie i współpraca z kancelarią prawną
  2. Obszary formalno-prawne sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
  3. Rzecznictwo interesów w sprawach funduszy unijnych (EFS, FERS, KFS, BUR, podatki, przedsiębiorczość)
  4. Organizacja i prowadzenie Grupy ekspertów PIFS ds. Prawa i EFS
  5. Obszary jakości sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
 • Tomasz Radkiewicz
  Tomasz Radkiewicz

  Członek Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Obszary jakości sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
  2. Obszar standaryzacji i certyfikacji - SUS 2.0 i KDP, współpraca z podmiotami certyfikującymi, podmiotami wspomagającymi sektor w obszarze standardów i know-how)
  3. Promocja jakości i standardów usług rozwojowych, na zewnątrz (w tym dla odbiorców usług)
  4. Animowanie Grupy Tematycznej ds. jakości w PIFS
  5. Rozwój Know-how członków (nowoczesne treści edukacyjne, technologie, narzędzia, dobre praktyki i standardy)
  6. Animowanie opisów kwalifikacji
  Tomasz Zagajewski
  Tomasz Zagajewski

  Członek Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Rzecznictwo interesów w sprawach funduszy unijnych (EFS, KFS, BUR)
  2. Środki MRPiPS – w szczególności KFS, w tym konsultacje i informacje dla członków
  3. Reprezentacja PIFS w KM FERS
  4. Projekty wewnętrzne dla członków
  5. Komunikacja wewnętrzna w PIFS
  6. Animowanie grup regionalnych i grup tematycznych PIFS
 • Joanna Dębek
  Joanna Dębek

  Przewodnicząca Rady PIFS

  Joanna Baszyńska
  Joanna Baszyńska

  Wiceprzewodnicząca Rady PIFS


  Marta Janik
  Marta Janik

  Wiceprzewodnicząca Rady PIFS

  Wojciech Drabko
  Wojciech Drabko

  Wiceprzewodniczący Rady PIFS

 • Andrzej Lech
  Andrzej Lech

  Doradca Zarządu PIFS

  Renata Kowalska
  Renata Kowalska

  Dyrektor BiuraPełny skład organów PIFS Aktualnie obowiązujący statut PIFS Lista członków PIFS

Jakość

Zamknij

Wspieranie wysokiej jakości usług rozwojowych i zarządzania firmami szkoleniowymi i doradczymi leży nam na sercu od początku istnienia PIFS, dlatego w 2007 roku została opracowana pierwszą wersję Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS, który określał preferowane zachowania i postawy z punktu widzenia dobrego imienia branży, obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska i ochrony interesów branży. W 2012 roku udostępniliśmy nasz branżowy standard jakości, jakim był Standard Usług Szkoleniowych, przyjęty przez ponad 200 firm.


Jego rozwinięciem i następcą jest SUS 2.0, czyli akredytowany standard jakości zarządzania i realizacji usług rozwojowych: Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS, audytowany przez firmę Dekra – akredytowanego audytora o międzynarodowej renomie. SUS jest standardem uprawniającym do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP i realizacji usług z dofinansowaniem EFS (szkoleniowych i doradczych, w tym coaching i mentoring). Jest standardem ogólnodostępnym i bezpłatnym, każda chętna organizacja może go wdrożyć i stosować zawarte w nim zasady i zalecenia – płatny jest jedynie zewnętrzny audyt w firmie Dekra.

Dowiedz się więcej o SUS

W 2017 roku opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, który jest wspólnym mianownikiem jakościowym wszystkich członków PIFS, jego akceptacja i stosowanie jest warunkiem i zobowiązaniem dla wszystkich firm wstępujących i zrzeszonych w PIFS.

Poznaj aktualny Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

Kongres Edukacji Pozaformalnej

KEP

Kongres KEP 2019 to kontynuator dorobku Kongresu Edukacji Pozaformalnej. W dniach 18 i 19 września 2019 r. gościliśmy w progach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To była już czwarta edycja inicjatywy środowisk zajmujących się wspieraniem uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, przestrzeń do dyskusji o osiągnięciach i wyzwaniach jakie przed stoją przed branżą rozwojową. Kongres był świetną okazją na spotkanie najwybitniejszych specjalistów sektora, którzy przyjechali z całej Polski, ale nie tylko, aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami i pomysłami.

W ciągu tych dwóch dni Kongres odwiedziło ponad 650 osób, co było dla nas potwierdzeniem, że nasza inicjatywna wciąż budzi zainteresowanie i warto ją kontynuować. Tym razem przygotowaliśmy mnóstwo interesujących propozycji dla uczestników, jednak dzieląc je na dwa dni. Pierwszy dzień poświeciliśmy innowacji w branży rozwojowej, natomiast drugi rozwojowi kompetencji menadżerskich. Każdego dnia uczestnicy mogli liczyć na ciekawe debaty eksperckie, sesje plenarne prowadzone przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Ponadto pierwszego dnia Kongresu przygotowaliśmy również sesje tematyczną, podczas której ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami PARP, poświęcone projektowi BUR 2.0.

Kongres KEP 2019 był także okazją do rozstrzygnięcia pierwszej edycji Konkursu Innowacja Edukacyjna Roku, który jest inicjatywą naszej Izby. Spośród 17 zgłoszonych do konkursu rozwiązań i projektów innowacyjnych, Kapituła konkursu wybrała 6, które zostały zaprezentowane uczestnikom Kongresu KEP 2019. Po prezentacjach przyszedł czas na rozstrzygnięcie i przyznanie tytułów. Pierwsze trzy miejsca wybrała Kapituła konkursu, natomiast uczestnicy Kongresu zdecydowali o przyznaniu tytułu "Nagroda publiczności". Wszystko o rozstrzygnięciu i laureatach Konkursu znajduje się na stronie internetowej Innowacja Edukacyjna Roku

Relacja z Kongresu KEP 2019 dostępna na naszym fan page oraz na stronie internetowej Kongresu

Publikacje PIFS

Zamknij
 • Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych w praktyce poza systemem kwalifikacjiCzy wiesz, „rama” może być użyteczna nie tylko przy opracowywaniu kwalifikacji, ale także być narzędziem wspierającym ocenę posiadanych zasobów kadrowych czy przeprowadzania rekrutacji? Może mieć też wiele innych zastosowań w firmie świadczącej usługi rozwojowe – zapoznaj się z opracowaniem PIFS autorstwa Andrzeja Lecha, głównego eksperta i Dyrektora ds. Statutowych PIFS. Pobierz
 • Biała Księga Usług RozwojowychPoznaj sektor usług rozwojowych jaki jest, z jakimi barierami się boryka, jakie są czynniki wzrostu, w którą stronę zmierza - to kompleksowe i wyczerpujące opracowanie stworzone przez zespół uznanych ekspertów branżowych. Pobierz
 • Poradnik: Firmy sektora usług rozwojowych w ZSKOpracowanie może być pomocne dla firm oferujących usługi rozwojowe, zastanawiających się, jaki wpływ na ich działalność może mieć ZSK i w jaki sposób znaleźć w nim swoją rolę i miejsce. Pobierz
 • Rama Sektorowa Usług RozwojowychRaport to dorobek wielomiesięcznej pracy zespołu ekspertów sektora usług rozwojowych i szerokiej konsultacji wstępnych projektów w środowisku branżowym. Zidentyfikowaliśmy podstawowe obszary działalności w sektorze usług rozwojowych. Pobierz

Dołącz do nas

Zamknij

Kto może być członkiem?

Członkiem PIFS może być przedsiębiorca, którego przedmiotem działania jest świadczenie usług rozwojowych. Są wśród nas mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form – bardzo się cieszymy tą różnorodnością, to nam daje możliwość konfrontacji różnych perspektyw i zmusza do poszerzenia horyzontów. Czekamy również na Ciebie.

Procedura jest bardzo prosta:

 • Już dzisiaj wypełnij formularz na dole strony
 • Prześlemy do Ciebie deklarację przystąpienia do PIFS
 • Uzupełnij ją, sprawdź, czy jest poprawna – w szczególności czy poprawnie jest wskazany sposób usankcjonowania zakresu Twojej działalności dotyczącej szkoleń czy doradztwa (PKD wskazany w KRS/CEIDG, statut lub uchwała władz). W szczególnych przypadkach, jeśli zakres Twojej działalności gospodarczej nie jest informacją ogólnodostępną (KRS/CEIDG/statut na stronie www) lub niedawno uległ zmianie, możliwe, że poprosimy Cię o przesłanie nam stosownego dokumentu
 • Podpisz (zgodnie z zasadami reprezentacji Twojej instytucji) i wyślij do nas skan deklaracji na adres biuro@pifs.org.pl
 • Opłać wpisowe w oparciu o otrzymaną notę statutową z adresu biuro@pifs.org.pl
 • Poczekaj kilka dni na decyzję Zarządu PIFS, Biuro Izby poinformuje Cię o zakończeniu procedury i prześle certyfikat potwierdzający dołączenie do Izby …i gotowe.

Co dalej?

 • Poinformuj swoich klientów i partnerów, że dołączyłeś do prestiżowego grona firm świadczących usługi rozwojowe, które stosują wysokie standardy jakościowe określone w Kodeksie Dobrych Praktyk PIFS, myślą o rozwoju własnej organizacji i promują uczenie się przez całe życie, prowadzą do rozwoju jednostek, grup lub organizacji
 • Załóż konto na strefie strony www dostępnej tylko dla członków i korzystaj z jej zasobów - bazy wiedzy, repozytorium webinarów, ogłoszeń itd., dołącz do Grupy Zamkniętej na FB
 • Śledź korespondencję z Izby - będziemy Ci przesyłać newsletter oraz inne ważne informacje, m.in. zaproszenia na wydarzenia organizowane przez PIFS lub rekomendowane przez nas imprezy Partnerów - networkingi z członkami biznesowymi, szkolenia i warsztaty
 • Przejrzyj listę tematów webinarów dla członków, bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tam interesujące Cię tematy
 • Jeśli jeszcze nie posiadasz branżowego certyfikatu jakości potwierdzającego wdrożony system zarządzania jakością SUS 2.0, na stronie sus.pifs.org.pl pobierz treść standardu, przeanalizuj go, przeprowadź samoocenę, pobierz i wypełnij zgłoszenie na audyt Dekry – nie zapomnij wskazać, że jesteś członkiem PIFS, a otrzymasz 1000 zł rabatu
 • Śledź kalendarz wydarzeń, uczestnicz w spotkaniach regionalnych, poznawaj właścicieli i managerów innych firm z branży, wymieniaj się z nimi doświadczeniami i know-how

Składka za pełny rok to jedynie 1800 zł brutto, do tego płatne w 2 ratach + jednorazowe „wpisowe” 500 zł

Chcę wstąpić do PIFS

Kontakt

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dane adresowe: ul. Londyńska 19 lok.1
03-921 Warszawa

Dane kontaktowe: biuro@pifs.org.pl tel. +22 616 27 63
tel. kom. 605 390 599

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5992 1111 0000 4773 9947

logo Facebook

Sprawdź dojazd Przejdź do Mapki Google


Logo PIFS Logo SUS 2.0

Formularz

Publikacje
Dołącz
SUS 2.0
Projekty
Dla członków
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.